CVABKJA3 Profesní angličtina 3

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
0/0/12. Seminář 12 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Gawlasová (cvičící)
Garance
Mgr. Martina Chylková
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABKJA3/01: So 7. 10. 8:30–8:50 D101, E. Gawlasová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( CVABKJA1 Profesní angličtina 1 || CVABPJA1 Profesní angličtina 1 ) && ! NOWANY ( CVABKJN1 Profesní němčina 1 , CVABKJN2 Profesní němčina 2 , CVABKJN3 Profesní němčina 3 , CVABKJN4 Odborný jazyk německý 4 )
Student si může zapsat část 3., má-li splněny části 1. a 2., případně studuje-li současně části 2. a 3.
Studentovi, který získá certifikát z cizího jazyka s mezinárodní platností, bude na požádání uznána příslušná část dle dosažené úrovně jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/10, pouze zareg.: 1/10
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohlubovat znalosti obecné angličtiny a zároveň navázat znalosti obchodní angličtiny v běžných situacích v profesním prostředí tak, aby studenti byli připraveni k úspěšnému uplanění na mezinárodním pracovním trhu. Jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti - mluvení,čtení, poslech a psaní, s důrazem na mluvený projev.
Výstupy z učení
After completing the course students will be able to use vocabulary needed for corporate culture, customer care, and career, to cope with office etiquette, to explain a corporate organigram, to name advantages/disadvantages of call centres, to present the four SWOT categories, to deal with problems in customer service - both in oral and written ways, to name common benefits and perks provided by companies, competencies and skills of an employee, to describe the role of social media in careers.
Osnova
  • 1. Corporate culture ? Work culture and placements Company culture. Dress code. Office etiquette. Unwritten rules om the workplace. Past tenses and advice structures. A placement report. Report structure. 2. Corporate culture ? Work organization and responsibility Company departments. Job titles. Ways of describing responsibilities. Words relating to work organization. Organigram. Meetings one-to-one. Adjectives to describe behaviour. Diplomatic expressions. 3. Customer support ? Call centres Customer service technology. A SWOT chart. Outsourcing. Questions and instructions. Yes/No questions. Wh- questions. Making requests. Giving instructions. 4. Customer support ? Customer service and telephoning, dealing with problems Personal qualities. Describing problems. Phrasal verbs for phoning. Golden rules of customer service. Dealing with problems by phone. Expressions for giving instructions. Handling a technical problem. Telephone language. Improving a conversation. 5. Careers ? Career choices Career, jobs and vocations. Managing your career. Job benefits. Present tenses. Gap years and career breaks. Applying for a placement. 6. Careers ? Job interviews Recruitment and employment verbs. Skills and qualities. Attending a job interview. Social networking in careers. Placement interviews.
Literatura
    doporučená literatura
  • VINCE, M. New Intermediate Language Practice with Key. Oxford, 2007. ISBN 9781405007689. info
  • Aspinall, T., Bethel, G. Test your business vocabulary in use. Cambridge, 2007. ISBN 987-0-521-53254-9. info
  • Bürger, J. Velký ekonomický slovník anglicko-český/ česko-anglický. Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7238-639-0. info
  • MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge, 2006. ISBN 0521537622. info
  • Dynda, A., Dyndová, E. Česko-anglický obchodní poradce. Praha, 2004. ISBN 80-7310-017-7. info
Výukové metody
tutoriál
Metody hodnocení
průběžné testy - písemný 20 bodů/ústní 20 bodů seminární práce 10 bodů zápočtový test 50 bodů 60% požadováno k zápočtu
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy. Hodnotící metody: účast a diskuze na seminářích (10 % hodnocení), průběžný ústní test (15 % hodnocení), průběžný písemný test (15 % hodnocení), závěrečný zápočtový test (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, léto 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/CVABKJA3