CVABKJN1 Profesní němčina 1

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
0/0/12. Seminář 12 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABKJN1/01: Pá 10. 3. 8:05–9:40 A216, Pá 31. 3. 8:05–9:40 A216, Pá 12. 5. 8:05–9:40 A216, H. Bobáková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Prerequisites - other information about course preconditions: None
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky v prvním ročníku je docílit u studentů úrovně B1. Dovednosti komunikace v cizím jazyce jsou orientovány na běžné profesní situace, jakož i schopnosti orientovat se jazykově v širokém spektru problémů denní profesní reality. Jsou rozvíjeny komplexně všechny čtyři typy dovedností - mluvení, čtení, poslech a písemný projev. Důraz je kladen především na aktivní mluvený projev, na jazykovou pohotovost a schopnost plynule se vyjadřovat v cizím jazykovém prostředí. Systematicky vede k získání mezinárodních certifikátu na úrovni B1a k přípravě na další mezinárodní zkoušky.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen: - komunikovat písemně a ústně, - během pracovního pohovoru; - číst a překládat inzeráty pracovních míst; -být schopen se během sebe prezentovat; - být schopen prezentovat společnost; -být schopen komunikovat na veletrzích a výstavách; -být schopen komunikovat během realizace objednávky.
Osnova
 • 1. Geschäftliche Kontaktaufnahme
  2. Auf der Bank, auf der Messe
  3. Wegbeschreibung, Reiseverbindungen
  4. Berufliche Qualifikation, Anforderungen
  5. Bewerbungsschreiben, Vorstellungsgespräch
  6. Arbeitsverhältnis, Arbeitsbedingungen
  7. Produktpräsentation
  8. Eigenschaft, Austattung, Leistung
  9. Messebeteiligung
  10. Kundenbesuch
  11. Kundenkartei, Vertriebsorganisation
  12. Auftragsbearbeitung
  13. Auftragsabwicklung
  1. Geschäftliche Kontaktaufnahme
  Mündliche, schriftliche Kontaktaufnahme, Konjunktiv II: höfliche Bitte Könnten Sie? Modalverb lassen.
  2. Auf der Bank, auf der Messse
  Begegnungen, Verabredungen auf der Messe, Terminverabredung, Terminbestätigung, Konjunktiv II: Wunsch, Bitte Hätten/Würden Sie?
  3. Wegbeschreibung, Reiseverbindungen
  Frage nach dem Weg, Ortsangaben: rechts von, nahe bei, Konjunktiv II: höfliche Frage Ginge/Wäre/Ließe?
  4. Berufliche Qualifikation, Anforderungen
  Persönlichkeitsmerkmale, Anforderungen, Tätigkeiten, Präpositionen mit dem Genitiv: hinsichtlich, bezüglich
  5. Bewerbungsschreiben, Vorstellungsgespräch
  Form des Bewerbungsschreibens, Neigung und Eignung, Anforderung: soll...haben...sein?
  6. Arbeitsverhältnis, Arbeitsbedingungen
  Arbeitsverhältnis als eine Beziehung zwischen dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber, günstige Arbeitsbedingungen, Nebensatz mit während, Infinitivkonstruktionen.
  7. Produktpräsentation
  Produktmermale, Begründen: weil, denn, nämlich, deshalb. Konstruktionen: Ist von?, Ist mit ausgestattet, sorgt für.
  8. Eigenschaft, Austattung, Leistung
  Eigenschaft: Wie ist das Produkt? Austattung: Was hat das Produkt? Leistung: Was kann das Produkt? Konstruktionen: weist auf, zeichnet sich durch...aus, verfügt über, ermöglicht....
  9. Messebeteiligung
  Essen, Austellungen, Besuche, Waren für Produkte und Dienstleistungen, Art der Messen. Adjektive/Nomen: -freundlich(keit), -los(igkeit), ...(ität).
  10. Kundenbesuch
  Vorbereitungen für einen Kundenbesuch, Sachbearbeiter, Außendienstmitarbeiter, Besprechungsplan. Einwände: aber, allerdings, nur.
  11. Kundenkartei, Vertriebsorganisation
  Kundengewinnung, Interessentenkartei, Interessentendatei. Konjunktiv II (Vergangenheit) mit/ohne Modalverb.
  12. Auftragsbearbeitung
  Angebot und Auftrag. Der Auftrag ist da. Wege zum Kaufvertrag. Partizip II als Attribut.
  13. Auftragsabwicklung
  Abgabe des Angebots, Bestätigung des Angebots. Auftraggeber, Auftragnehmer, Verkaufsverhandlungen. Attribute: Partizip I und II, Relativsatz.
Literatura
  povinná literatura
 • BOBÁKOVÁ, H. Wirtschaftsdeutsch 1. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-827-8. info
 • BECKER, N., BRAUNERT, J., EISFELD, H. Dialog Beruf 2. München: Max Hueber Verlag, 2002. ISBN 3-19-001591-0. info
 • Dr. Norbert Becker, Dr. Jörg Braunert. Alltag, Beruf & Co. 5. München: Max Hueber Verlag, 2011. ISBN 978-3-19-501590-5. info
 • Buscha, Anne, Linthout, Gisela. Geschäftskommunikation - Verhandlungssprache. München: Max Hueber Verlag, 2007. ISBN 978-3-19-091598-9. info
 • BERGELOVÁ, E. Jazyková obchodní průprava - Deutsch im Berufsleben. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-315-9. info
 • Kerstin Namuth, Thomas Lüthi. Gesprächstraining Deutsch für den Beruf. München: Max Hueber Verlag, 2000. ISBN 978-3-19-007246-0. info
  doporučená literatura
 • Braunert, J., Schlenker, W. Aufbaukurs Arbeitsbuch Unternehmen Deutsch. Stuttgart, 2006. ISBN 3-12-675746-4. info
 • Braunert, J., Schlenker, W. Aufbaukurs Lehrbuch Unternehmen Deutsch. Stuttgart, 2007. ISBN 978-3-12-675745-4. info
 • Eismann, V. Wirtschafstkommunikation Deutsch 2. Linz, 2005. ISBN 3-468-90476-2. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
seminární práce písemný test ústní test zápočtový test
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem. Studenti si připraví pro ústní průběžný test ústní projev na jedno z výše uvedených témat výkladu, který je vyučujícím předmětu hodnocen od škály 0 až 20 bodů podle úrovně tohoto projevu. Písemný průběžný test je stanoven na 20 bodů, zápočtový test na 60 bodů. Úspěšné absolvování předmětu je stanoveno získáním alespoň 60 bodů ze 100 možných bodů.


AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž18
Seminář6
Zápočet30
Celkem60
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/CVABKJN1