PEMBPMKT Marketing

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Daniel Kvíčala, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ondřej Mikšík (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
Út 10:35–12:10 VS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPMKT/01: Út 14:45–15:30 A501, D. Kvíčala
PEMBPMKT/02: Út 13:05–13:50 A211, D. Kvíčala
PEMBPMKT/03: Út 8:55–9:40 B308, D. Kvíčala
PEMBPMKT/04: Út 8:05–8:50 B308, D. Kvíčala
PEMBPMKT/05: Po 25. 9. Po 8:55–9:40 D004, D. Kvíčala
PEMBPMKT/06: Po 10:35–11:20 A422, O. Mikšík
PEMBPMKT/07: Po 11:25–12:10 A422, O. Mikšík
PEMBPMKT/08: Po 13:05–13:50 B307, O. Mikšík
PEMBPMKT/09: Po 13:55–14:40 AULA, O. Mikšík
PEMBPMKT/10: Po 8:05–8:50 A111, D. Kvíčala
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné vstupní podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 264 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 211/264, pouze zareg.: 0/264
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům aktuální poznatky o podstatě a fungování současného marketingu. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a principy marketingu. Další část je věnována analýze marketingového prostředí, řízení marketingových informací a charakteristice spotřebního trhu a B2B trhů, jejich chování a rozhodovacím procesům, které na těchto trzích probíhají. Nosná část předmětu je zaměřena na charakteristiku jednotlivých nástrojů marketingového mixu - produktu, ceny, dostupnosti a nástrojů marketingové komunikace. Závěrečná kapitola přibližuje problematiku marketingové strategie a řízení značky.
Výstupy z učení
Nerelevantní
Osnova
 • 1. Podstata, pojetí a význam marketingu
  2. Marketingové prostředí
  3. Zabezpečování marketingových informací
  4. Analýza B2B trhů a konkurence
  5. Analýza spotřebních trhů
  6. Segmentace trhu, Targeting a Positioning
  7. Cena a cenová politika
  8. Dostupnost produktu a distribuční politika
  9. Marketingová komunikace
  10. Produkt a produktová politika
  11. Příprava marketingových strategií a plánů
  12. Řízení značky
Literatura
  povinná literatura
 • HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná: OPF SLU Karviná, 2014. info
 • KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing and management. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978- 80-247-4150-. info
 • KARLÍČEK, M. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, 2013, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3. info
  doporučená literatura
 • EGER, L. Komerční komunikace. Plzeň: ZČU, 2014. ISBN 978-80-261-0352-3. info
 • MATUŠÍNSKÁ, K. and M. STOKLASA. Marketing in Theory and Practice in a new and modern way. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-044-3. info
 • TUTEN, T. and M. SALOMON. Social media marketing. Harlow: Pearson education, 2014. ISBN 9781292023533. info
 • SHARP, B. Marketing: theory, evidence, practice. Melbourne: Oxford University Press, 2013. ISBN 9780195573558. info
 • HAZDRA, A. a kol. Skvělé služby. Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4711-8. info
 • JAKUBÍKOVÁ, J. Strategický marketing: strategie a trendy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8. info
 • JOBBER, D. and J. FAHY. Foundations of Marketing. Londýn: McGraw-Hill, 2012. ISBN 9780077137014. info
 • KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6. info
 • JAHODOVÁ, H. a J. PŘIKRYLOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. ISBN 97880-247-3622-8. info
 • GRÖNROOS, CH. Service management and marketing: customer management in service competition. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. ISBN 978-0-470-02862-9. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: povinná aktivní účast na seminářích.
Hodnotící metody: minimálně 60 % (aktivita během semestru 20% hodnocení), písemný průběžný test (20% hodnocení), kombinovaná zkouška (60% hodnocení).
Aktivity Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž 37
Přednáška 39
Zkouška 40
Celkem 116
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMBPMKT