CVABPCTR Trendy v cestovním ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Václavínková (cvičící)
Garance
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Rozvrh
Út 10:35–11:20 VD110
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CVABPCTR/01: Po 10:35–11:20 VD110, K. Václavínková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ROCNIK ( 3 )
Předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 34 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/34, pouze zareg.: 2/34
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou trendů v cestovním ruchu. Vysvětlit využití trendů do nabídky produktu podniku cestovního ruchu, orientovat se v zařazení jednotlivých trendů dle určitého členění, specifikovat jednotlivé trendy počínaje golfem, přes gastroturismu, Geocashing, Couch Surfing až po trendy nabídky a poptávky v mezinárodním cestovním ruchu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat jednotlivé trendy v cestovním ruchu;
- specifikovat trendy dle forem využití krajiny;
- specifikovat trendy z pohledu motivace účastníků;
- specifikovat trendy z pohledu potřeb cílových skupin;
- specifikovat další trendy jako například montánní turismus;
- popsat regionální trendy mezinárodního cestovního ruchu;
- aplikovat trendy do nabídky produktů podniků cestovního ruchu;
Osnova
 • 1. Trendy v cestovním ruchu
  Trendy a jejich vývoj v cestovním ruchu, vyhledávaní a implementace trendů do nabídky. Postup při sestavování úspěšného produktu.
  2. Nové formy využití krajiny v cestovním ruchu
  Chatařství a chalupářství, golf, cykloturistika, agroturistika, hipoturistika, glamping, skanzeny. Sportovní areály a adrenalinový cestovní ruch.
  3. Trendy z pohledu motivace účastníků
  Gastronomický cestovní ruch, léčebný turismus, DarkTourism, dobrodružný cestovní ruch, event turismus, svatební turistika, filmový turismus, kosmická turistika, Voluntarismus, náboženský cestovní ruch, Geocashing.
  4. Trendy z pohledu potřeb cílových skupin
  Cestovní ruch seniorů a cestování osob se zdravotním postižením, cestovní ruch sexuálních menšin, cestovní ruch zaměřený na segment LOHAS, cestovní ruch košer a halal, YouthTravel, generace Y, dovolená pro jednotlivce, dámské individuální cestování.
  5. Další trendy cestovního ruchu
  Industriální cestovní ruch, montánní turistika, poznávací turistika, aktivní a dobrodružné výlety, Evropa na otočku, odpovědný cestovní ruch, asketická dovolená, Responsible Travel, Couch Surfing. Využití mobilních aplikací a internetu v cestovním ruchu.
  6. Trendy cestovního ruchu podle Vize 2020
  Prognóza vývoje mezinárodního cestovního ruchu, regionální trendy mezinárodního cestovního ruchu, klíčové trendy nabídky a poptávky v mezinárodním cestovním ruchu i v regionech.
Literatura
  povinná literatura
 • KRAČMÁR, S. a kol., 2019. Kulinářský cestovní ruch - vybrané kapitoly. Praha: Key Publishing. ISBN 978-80-7418-315-7.
 • PELLEŠOVÁ, Pavlína. Trendy v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 182 s. ISBN 978-80-7510-302-4. info
 • GOELDNER, CH. R. and J. R. B. RITCHIE. Cestovní ruch: principy, příklady, trendy. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0298-2. info
 • Kotíková, H. Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. Praha, 2013. info
  doporučená literatura
 • MICHELLI, J. A., 2020. The airbnb way: 5 Leadership Lesson for Ignitings Growth Through Loyalty. Community, and Belonging. New York: MC Graw Hill. ISBN 978-1-260-45544-1.
 • BUSULWA, R., N. EVANS, A. OH and M. KANG, 2021. Hospitality management and Digital Transformation. Routledge. ISBN 978-0-367-3452-1.
 • PALÁTKOVÁ, M. Mezinárodní turismus. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grad, 2013. ISBN 978-80-247-4862-7. info
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha:Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4209-0. info
 • CONRADY, R. and M. BUCK. Trends and issues in globaltourism. Heidelberg: Springer, 2011. ISBN 978-3-642-17766-8. info
 • KOTÍKOVÁ, H. a E. SCHWARTZHOFFOVÁ. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu. Praha: MMR ČR, 2008. ISBN 978-80-87147-04-7. info
Výukové metody
přednáška seminář individuální konzultace demonstrace dovedností
Metody hodnocení
- účast na seminářích – 10 % hodnocení, - zpracování a prezentace seminární práce – 20 % hodnocení, - písemný test – 70 % hodnocení
Informace učitele
Požadavky na studenta: účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), zpracování a prezentace seminární práce (20 % hodnocení), písemná zkouška (70 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/CVABPCTR