CVABPGAS Gastronomie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
2/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Václavínková (cvičící)
Garance
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
Rozvrh
Po 8:55–10:30 VD110
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CVABPGAS/01: Út 8:05–10:30 VD110, M. Kostková, K. Václavínková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/5, pouze zareg.: 0/5
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních znalostí a dovedností z oblasti gastronomie, nových trendů, technologie přípravy a servisu pokrmů a nápojů, organizace společenských akcí, dle nejnovějších poznatků vědy o výživě. Dalším cílem je seznámit studenty s tradiční českou, regionální a cizí kuchyní.
Výstupy z učení
Studenti se seznámí: - se základními otázkami výživy a výživových trendů;
- poznají gastronomický provoz;
- procesy výroby a odbytu;
- získají základy řízení gastronomického podniku;
- a budou seznámení s cizí i tradiční českou a regionální kuchyní;
a moderními gastronomickými trendy.
Osnova
 • 1. Výživa člověka, energetická, biologická a výživová hodnota potravin.
  2. Anatomie a fyziologie trávicí soustavy.
  3. Současné trendy ve výživě. Racionální výživa. Diferencované stravování.
  4. Klasifikace gastronomických zařízení. Gastronomický podnik, legislativa a hygiena gastronomického provozu.
  5. Výrobní část gastronomického podniku. Zařízení a technicko-technologické vybavení, výrobní procesy. Technologické postupy přípravy pokrmů a nápojů, normování surovin, skladovací činnost. Řízení kvality.
  6. Odbytová část. Systémy a způsoby obsluhy. Inventář, příprava provozu odbytového střediska. Společenské akce. Etiketa a stolničení.
  7. Sommelierství, mixologie a baristika.
  8. Sestavování jídelního a nápojového lístku. Tvorba nabídky, moderní trendy, gastronomická pravidla, tvorba menu.
  9. Význam a úpravy produktů rostlinného a živočišného původu v gastronomii. Úprava produktů rostlinného původu, úpravy zeleniny a brambor. Úpravy ovoce, luštěnin a hub. Úpravy vajec, mléka, mléčných výrobků
  10. Technologická příprava polévek, omáček, příloh a výrobků studené kuchyně.
  11. Technologické úpravy mas jatečných zvířat. Úpravy masa hovězího, telecího, vepřového, jehněčího, úpravy ryb a mořských plodů, drůbeže a zvěřiny.
  12. Technologická příprava těst. Technologická příprava studených a teplých moučníků.
  13. Moderní gastronomické trendy. Příprava pokrmů tradiční české kuchyně a regionálních pokrmů. Mezinárodní gastronomie. Molekulární gastronomie.
Literatura
  povinná literatura
 • KOSTKOVÁ, M., A. ZEDKOVÁ a T. KARÁSKOVÁ. Gastronomie - technologie výroby. Karviná: SU OPF, 2015. ISBN 978-80-7510-137-2. info
 • VÁCLAVÍNKOVÁ, K. Hygiena a výživa. Karviná, 2014. ISBN 978-80-7248-969-5. info
 • SEDLÁČKOVÁ, H. Technologie přípravy pokrmů 6. Praha: Fortuna, 2012. ISBN 978-80-7373-114-4. info
 • BUREŠOVÁ, P. Banketní a cateringové služby. Praha: VŠH, 2010. ISBN 978-80-87411-11-7. info
 • BUREŠOVÁ, P., ZIMÁKOVÁ, B. Gastronomické služby - servis. VŠH: Praha, 2010. ISBN 978-80-87411-06-3. info
 • ZIMÁKOVÁ, B. Food & Beverage management. Praha: VŠH, 2006. ISBN 978-80-86578-55-2. info
 • SALAČ, G. Stolničení. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-752-9. info
 • MARADOVÁ, E. Výživa a hygiena ve stravovacích službách. Praha: VŠH, 2001. ISBN 80-86578-01-1. info
  doporučená literatura
 • LAMPERT, K. Hotel und Barpsychologie. Psychologie fur die gastronomie. Berlin: Heidelberg, 2013. ISBN 978-3-8274-3030-. info
 • KRÓLOVÁ, K. Bezpečnost a kvalita potravin - úvod do problematiky. Karviná: SU OPF, Distanční studijní opora, 2011. info
 • PATÚŠ, P. a M. GÚČIK. Manažment prevádzky pohostinského zariadenia. Banská Bystrica: Slovak-Swiss Tourism, 2011. ISBN 80-89090-84-6. info
 • CROCE, E. a J. PERRI. Food and Wine Tourism. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-1-84593-6617. info
 • MLEJNKOVÁ, L. a kol. Služby společného stravování. Praha: VŠE, 2009. ISBN 978-80-245-1592-2. info
 • METZ, R. a kol. Restaurace a host. Praha: Sobotáles, 2008. ISBN 978-80-86706-18-4. info
 • RUNŠTUK A KOL. Receptury teplých pokrmů. Praha: Divec: R plus, 2007. ISBN 978-80-902492-7-1. info
 • BUREŠOVÁ, P. Sommelier v současné české gastronomii. Praha: VŠH, 2007. ISBN 978-80-86578-72-9. info
 • ŠPAČEK, L. Velká kniha etikety. Praha. Mladá fronta, 2005. ISBN 80-204-1333-2. info
Výukové metody
Přednášení
Pozorování
Demonstrace
Nácvik pracovních dovedností
Samostudium studentů
Seminář s nácvikem
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Projekt (semestrální, seminární)
Informace učitele
Úspěšné zvládnutí teoretické části výuky, technologie přípravy a servisu pokrmů a nápojů, vypracování semestrálního projektu (seminární práce) na zadané téma, účast na expertních pednáškách a na výzkumné práci katedry, písemná forma zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/CVABPGAS