PEMBPOBO Obchodní operace

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022

Předmět se v období léto 2022 nevypisuje.

Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Radka Bauerová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/1, pouze zareg.: 0/1
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Východiska obchodních operací
 • Definice obchodních operací. Specifika marketingového mixu obchodníka. Typy operací, jejich specifikace a funkce. Nejvíce využívané obchodní operace. Obchodní kategorie. Specifikace prostředníků obchodní činnosti. Specifikace zprostředkovatelů obchodní činnosti.
 • 2. Úvod do realizace obchodních operací a dodacích podmínek
 • Vysvětlení průběhu obchodních operací z hlediska přípravy a plánů v rámci národního prostředí. Typy dokumentů používaných v rámci tuzemských obchodních vztahů a vysvětlení dodacích podmínek. Součástí je problematika obchodního jednání a jeho východiska z pohledu vybraných zemí.
 • 3. Rizika a možnosti jejich zajištění
 • Riziko v rámci realizace obchodních operací a jeho členění. Východiska řízení rizika. Proces řízení rizika a jeho úrovně. Matice rizik. Způsoby zajištění splnění obchodních závazků a jejich důležitost. Ekonomický význam a právní rámec pojištění rizik.
 • 4. Základní obchodní operace v rámci řízení obchodu
 • Povinnosti manažera a používané kalkulace pro kontrolu v rámci řízení obchodu, správy obchodního prostoru, řízení zásob dle celkové návratnosti investice do zboží (GMROI), řízení plateb a zákaznického servisu.
 • 5. Plánování a řízení prodejních procesů v obchodních operacích
 • Specifika plánování a řízení prodeje. Prodejní útvar. Řízení prodejních týmů. Proces osobního prodeje. Kupní síla a její úroveň v tuzemsku. Odhad koupěschopné poptávky.
 • 6. Obchodní operace v oblasti nákupního procesu
 • Nástroje nákupního marketingu. Nákupní formy a cíle v rámci rozhodování o nákupu. Nákupní rozhodovací proces. Faktory ovlivňující nákupní rozhodnutí v rámci maloobchodu a velkoobchodu. Řízení vztahů s dodavateli. Legislativa v nákupním procesu. Typy smluv používaných v obchodních operacích.
 • 7. Obchodní operace v oblasti platebního styku a logistiky
 • Platební styk a členění plateb. Řízení pohledávek. Výběr způsobu distribuce podle nákladové metody. Obchodní operace v logistice. Reverzní logistika.
 • 8. Elektronizace pohybu zboží
 • Role informačních systémů v obchodních společnostech. Představení elektronického obchodování a předpoklady elektronizace. Elektronizace zboží v ČR. Tvorba cen a zdroje příjmů v elektronickém obchodování. Využití jednotlivých typů kódů k optimalizaci pohybu zboží a rozvoji distribučních a komunikačních kanálů.
Literatura
  povinná literatura
 • MULAČOVÁ, V. a P. MULAČ. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4780-4. info
 • ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2049-4. info
  doporučená literatura
 • BERMAN, B. R., J. R. EVANS a P. M. CHATTERJEE. Retail Management: A Strategic Approach. 13th ed. London: Pearson Education, 2017. ISBN 978-0-13-394201-9. info
 • CIMLER, P. a D. ZADRAŽILOVÁ. Retail management. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-167-6. info
 • FERNIE, S., J. FERNIE a C. MOORE. Principles of Retailing. 2nd ed. New York: Routledge, 2015. ISBN 978-1-138-79194-7. info
 • FISHER, M. a A. RAMAN. The new science of retailing: how analytics are transforming the supply chain and improving performance. Boston: Harvard Business Press, 2010. ISBN 978-1-4221-1057-7. info
 • GULLOVÁ, S. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4418-6. info
 • KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3566-5. info
 • POLOIAN, L. R. Retailing Principles: Global, Multichannel, and Managerial Viewpoints. 2nd ed. London: Bloomsbury Publishing., 2013. ISBN 978-1-56367-742-7. info
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: docházka na semináře (min. 50 % účast). Hodnotící metody: zpracování seminární práce (30 % hodnocení), závěrečná písemná zkouška (70 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/PEMBPOBO