INMNPMAT Matematika v ekonomii

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Mazurek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 0/120
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Matematika v ekonomii v magisterském programu navazuje na předmět Kvantitativní metody bakalářského studijního programu, případně na podobný základní bakalářský kurz matematiky. Přináší další poznatky a metody z diferenciálního a integrálního počtu a úvod do diferenciálních rovnic, včetně jejich aplikace v ekonomické teorii. Cílem předmětu je dále kultivovat přístup k řešení problémů zejména v nejrůznějších ekonomických oblastech a umožnit proniknutí k jejich podstatě.
Osnova
 • 1. Funkce jedné reálné proměnné
  2. Diferenciální počet funkce jedné reálné proměnné
  3. Průběh funkce jedné reálné proměnné
  4. Funkce dvou proměnných
  5. Lokální a vázané extrémy funkce dvou reálných proměnných
  6. Neurčitý integrál funkce jedné reálné proměnné
  7. Speciální substituce v neurčitém integrálu
  8. Určitý integrál funkce jedné reálné proměnné
  9. Aplikace určitého integrálu
  10. Nekonečné číselné řady
  11. Nekonečné funkční řady
  12. Úvod do obyčejných diferenciálních rovnic
  13. Lineární diferenciální rovnice
Literatura
  povinná literatura
 • MAZUREK, J. Matematika v ekonomii. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-837-7. info
  doporučená literatura
 • KAŇKA, M. Matematické praktikum : sbírka řešených příkladů z matematiky pro studenty vysokých škol. Praha : Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-65-1. info
 • GODULOVÁ, M., JANÜ, I., STOKLASOVÁ, R. Matematika B. Karviná: OPF SU, 2003. ISBN 184-02-200. info
 • DEVLIN, K. Jazyk matematiky. Praha: Argo, 2002. ISBN 80-7203-470-7. info
 • REKTORYS, K. Co je a k čemu je vyšší matematika. Praha : Academia, 2001. ISBN 80-200-0883-7. info
 • CHIANG, C.C. Fundamentals Methods of Mathematical Economics. New York: cGraw-Hill, Inc., 2000. ISBN 0-12-417890-1. info
 • REKTORYS, K. Přehled užité matematiky 1. Praha : Prometheus, 2000. ISBN 80-7196-180-9. info
 • REKTORYS, K. a spol. Přehled užité matematiky 2. Praha : Prometheus, 2000. ISBN 80-7196-181-7. info
Informace učitele
Součástí předmětu je rovněž získání příslušných výpočetních dovedností při řešení příkladů. Vyžaduje se alespoň 70% účast na seminářích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, zima 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.