FIUNPNRF Řízení finančních a bankovních rizik

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
Rozvrh
Út 8:55–10:30 A216
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FIUNPNRF/01: Út 10:35–11:20 A216, P. Klepková Vodová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Rizika v bankovnictví a metody jejich měření
  Podstata a význam risk managementu, asymetrie informací. Vývoj přístupu k finančním rizikům. Typy finančních rizik. Organizace řízení finančních rizik. Citlivost, směrodatná odchylka. Value at Risk, parametrický přístup, historická simulace, metoda Monte Carlo. Chyby v modelech a jejich důsledky. Zpětné a stresové testování.
  2. Úvěrové riziko a modely jeho měření
  Charakteristika úvěrového rizika. Úvěrová politika banky. Management a regulace úvěrového rizika. Model CreditMetrics. Model Credit Risk+. Model KMV. McKinseyův model. Systém úvěrových analýz KPMG. Rizikově neutrální přístup k oceňování úvěrového rizika. Modely založené na pojistném přístupu. Aplikace moderní teorie portfolia na portfolio úvěrů. Úvěrový paradox.
  3. Transfer úvěrového rizika
  Nástroje umožňující transfer úvěrového rizika a jejich členění. Vliv těchto nástrojů na vztah mezi dlužníkem a věřitelem. Prodej úvěrů na sekundárním trhu. Pojištění úvěrů. Sekuritizace. Úvěrové deriváty, důvody a rizika jejich použití, trhy úvěrových derivátů. Dopady transferu úvěrového rizika na regulátory.
  4. Operační a tržní riziko
  Podstata a složky operačního rizika. Metody měření operačního rizika: Capital Asset Pricing Model, rizikové indikátory, statistický odhad, příčinné modelování. Management operačního rizika. Podstata a složky tržního rizika. Regulace tržního rizika. Účetní a ekonomický model měření úrokového rizika. Management úrokového rizika.
  5. Riziko likvidity
  Charakteristika rizika likvidity, riziko financování, riziko tržní likvidity. Měření rizika likvidity: likvidní gap, poměrové ukazatele likvidity. Vztah mezi likvidním a úrokovým gapem. Řízení a regulace likvidity finančních institucí.
  6. Rizikově očištěná výnosnost a její využití
  Tradiční ukazatele rentability ? ROA, ROE. Upravení rentability o vliv rizika ? ukazatele RAROC, RORAC, SVA. Výpočet RAROC a SVA pro úvěrové a tržní riziko. Využití RAROC při optimalizaci struktury portfolia.
  7. Kapitálová přiměřenost bank a finančních skupin
  Koncepce ekonomického a regulovaného kapitálu. Význam kapitálové přiměřenosti a její historický vývoj: Basilejský výbor, direktivy Evropské unie, kapitálová přiměřenost v České republice. Makroekonomické dopady kapitálové přiměřenosti. Principy kapitálové přiměřenosti finanční skupiny. Kapitálová arbitráž, kapitálové kamufláže.
Literatura
  povinná literatura
 • BESSIS, J. Risk Management in Banking. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2015. ISBN 978-1-118-66021-8. info
 • CHOUDHRY, M. An Introduction to Value-at-Risk. 5th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-1-118-31672-6. info
  doporučená literatura
 • BIRINDELLI,, G. and P. FERRETTI. Operational Risk Management in Banks. Regulatory, Organizational and Strategic Issues. London: Palgrave Macmillan UK, 2015. ISBN 978-1-137-59451-8. info
 • MEJSTŘÍK, M., M. PEČENÁ a P. TEPLÝ. Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2870-7. info
 • CHOUDHRY, M. An Introduction to Credit Derivatives. 2nd ed. Oxford: Elsevier, 2013. ISBN 978-0-08-098295-3. info
 • VODOVÁ, P. Liquidity risk of banks in the Visegrad Countries. An empirical analysis of bank liquidity, its determinants and liquidity risk sensitivity. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. ISBN 978-3-659-49360-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Průběžné testy, ústní zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžný test.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % a samostatné aktivity na seminářích (10 % hodnocení), průběžný test (30 % hodnocení), ústní zkouška (60 % hodnocení).
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž37
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem116
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/FIUNPNRF