INMBPSCR Informační systémy v cestovním ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Radim Dolák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
Čt 9:45–10:30 B308
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMBPSCR/01: Čt 10:35–12:10 B308, R. Dolák
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/25, pouze zareg.: 1/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s využitím IT/ICT v cestovním ruchu a turismu se zaměřením zejména na rezervační a poptávkové systémy, systémy pro podporu řízení a provozu ubytovacích a stravovacích zařízení a geografické informační systémy. Pozornost bude věnována také aktuálním vývojovým trendům v oblasti využití IS/ICT v cestovním ruchu a turismu.
Osnova
 • 1. Základní pojmy z teorie systémů a teorie informací
  Data. Informace. Systém. Informační systém (IS). Prvky systému. Vazby. Obecné a kontextové charakteristiky. Nástroje a metody tvorby, distribuce a prezentace informací. Příprava informačních a propagačních materiálů. Vyhledávání informací. Informační centra. Internet.
  2. Zákaznické prostředí a zákaznicky orientované systémy
  Typy systémů v gastronomii, hotelnictví a turismu. Potřeby a požadavky zákazníků. Klasifikace a charakteristika objektů a služeb v gastronomii, hotelnictví a turismu.
  3. Architektury a specifika IS ve firmách zaměřených na cestovní ruch a turismus
  Architektura IS. Objekty a datové a informační toky. Využití IS v gastronomii, hotelnictví a turismu - informační centra, hotely, stravovací zařízení, cestovní agentury, letecké společnosti, dopravní společnosti.
  4. Rezervační a poptávkové systémy
  Oblasti využití rezervačních a poptávkových systémů. Technologie rezervačních a poptávkových systémů. Charakteristika vybraných systémů - Amadeus, Galileo, Mevris, Wordspan, apod.
  5. Systémy pro podporu řízení a provozu ubytovacích a stravovacích zařízení
  Definice kvality a jejího významu v gastronomii a cateringu. Definice faktorů ovlivňujících úroveň poskytovaných služeb. Mezinárodní systémy/standardy kvality služeb v oblasti cestovního ruchu. Analýza současného stavu kvality služeb v ČR. Možnosti zavedení systému kvality v ČR. Softwarová podpora. Moduly systémů. EET.
  6. Geografické informační systémy (GIS)
  Geoobjekty. Geodata. Mapy. Plánování tras. Mobilní komunikační zařízení. GPS (Global Positioning System) navigace. On-line GIS. Využití GIS v cestovním ruchu. Geocaching.
  7. Projekty na informační podporu činností ve firmách zaměřených na cestovní ruch a turismus
  Realizace výchozí analýzy. Návrh architektury. Implementace. Evaluace. Zvýšení hodnoty služeb.
  8. Vývojové trendy v oblasti využití IS/ICT v cestovním ruchu a turismu
  E-tourism. Virtuální cestovní ruch. Turistické informační portály. Mobilní aplikace. Online dopravní situace, předpověď počasí, webkamery. Sociální sítě. Vzájemné sdílení zkušeností. Rychle se rozvíjející služby využívají IS/ICT v oblastech ubytování (Airbnb, CouchSurfing) a dopravy (Uber, Liftago, Taxify).
  9. Projektová výuka v oblasti využití IT/ICT v cestovním ruchu a turismu
  Mezinárodní projekt fiktivního cvičného hotelu. Příklady tvorby webových stránek pro účely cestovního ruchu a turismu. Příklady rezervačních hotelových systémů. Statistická data z oblasti cestovního ruchu a turismu. Mobilní aplikace pro podporu cestovního ruchu. Tvorba propagačních materiálů v oblasti cestovního ruchu a turismu.
Literatura
  povinná literatura
 • DOLÁK, R. a P. SUCHÁNEK, 2023. Informační systémy v cestovním ruchu: distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. ISBN 978-80-7510-294-2.
  doporučená literatura
 • KŘÍŽEK, F. a J. NEUFUS, 2014. Moderní hotelový management. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4835-1.
 • BENCKENDORFF, P. J., P. J. SHELDON and D. R. FESENMAIER, 2014. Tourism Information Technology (CABI Tourism Texts). Wallingford: CABI. ISBN 978-1780641850.
 • GAJDOŠÍK, T., Z. GAJDOŠÍKOVÁ a R. MARČEKOVÁ, 2017. Informačné technológie v cestovnom ruchu. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN: 978-80-8168-587-3.
 • MATSUO, T., K. HASHIMOTO and H. IWAMOTO, 2015. Tourism Informatics: Towards Novel Knowledge Based Approaches (Intelligent Systems Reference Library). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Vol. 90. ISBN 978-3-662-47226-2.
 • ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M. a M. HUSÁKOVÁ, 2015. Aplikace umělé inteligence, kognitivní vědy a informačních a komunikačních technologií v udržitelném cestovním ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-536-3.
Výukové metody
přímá výuka, skupinová diskuse, týmové projekty
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: minimálně 50 % účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce, zapojení do projektové výuky. Hodnotící metody: zpracování seminární práce (30 % hodnocení), zapojení do projektové výuky (30 % hodnocení), písemná zkouška (40 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/INMBPSCR