FIUNKNMF Mezinárodní finanční management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
Pá 3. 3. 9:45–11:20 A111, Pá 17. 3. 8:55–10:30 VS, Pá 21. 4. 9:45–11:20 A111
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K ) && ! NOWANY ( FIUNANMFK International Financial Manage )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 85 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 32/85, pouze zareg.: 5/85
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Mezinárodní finanční management prohlubuje a rozšiřuje znalosti posluchačů o finančním řízení podniku aktivně působícího v mezinárodním kontextu a na zahraničních trzích. Výklad je zaměřen především na pochopení klíčových aspektů řízení a financování mezinárodních korporací v rozdílných modelech corporate governance. Pozornost je zaměřena jak na možnosti získávání dlouhodobých zdrojů, tak na moderní metody krátkodobého financování využívaných korporacemi. Výklad zahrnuje i problematiku devizové expozice a zajištění vůči kurzovému riziku. V neposlední řadě je věnována pozornost investiční politice nadnárodní korporace, a to z pohledu přímých zahraničních investic, fúzí a akvizicí.
Osnova
 • 1. Východiska mezinárodního finančního managementu
  Principy mezinárodního finančního managementu. Důvody zapojení podniků do mezinárodního podnikání. Formy zapojení do mezinárodního podnikání – mezinárodní obchod, licence, franšízy, joint venture, akvizice, dceřiné společnosti. Dopad mezinárodního podnikání na cash flow podniku. Charakteristika nadnárodních korporací a jejich model oceňování.

  2. Mezinárodní finanční trhy
  Důvody a principy využití mezinárodních finančních trhů podniky. Devizový trh. Mezinárodní peněžní trh. Mezinárodní úvěrový trh. Mezinárodní dluhopisový trh. Mezinárodní akciový trh.

  3. Management devizového rizika
  Charakteristika devizového rizika podniků. Podstata a metody stanovení transakční, ekonomické a translační devizové expozice podniku. Techniky predikce a zhodnocení vývoje devizových kurzů. Interní a externí metody zajištění proti kurzovému riziku – měnové forwardy, měnové futures, měnové opce, křížové zajištění, využití peněžního trhu, leading a lagging, netting, diverzifikace měn, naturální hedging.

  4. Management dlouhodobých mezinárodních aktiv a pasiv
  Charakteristika dlouhodobých mezinárodních aktiv a pasiv. Přímé zahraniční investice, jejich motivy a omezení. Principy mezinárodního kapitálového rozpočtování. Mezinárodní corporate governance. Dlouhodobé financování na mezinárodních finančních trzích, zdroje vlastního a cizích kapitálu.

  5. Management krátkodobých mezinárodních aktiv a pasiv
  Charakteristika krátkodobých mezinárodních aktiv a pasiv. Krátkodobé financování na mezinárodních finančních trzích. Způsoby financování zahraničního obchodu. Mezinárodní řízení hotovosti podniku.

  6. Analýza rizika země
  Podstata rizika země z pohledu finančního řízení. Politické riziko země. Ekonomické a finanční riziko země. Rating země. Metody měření rizika země. Techniky snižování rizika země.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠIMÁKOVÁ, Jana. Mezinárodní finanční management. Karviná: SU OPF, 2018. ISBN 978-80-7510-290-4. info
 • MADURA, J., 2018. International Financial Management. 13th ed. Boston: Cengage Learning. ISBN 978-1-337-09973-8.
 • BUTLER, K.C., 2016. Multinational Finance: Evaluating the Opportunities, Costs, and Risks of Multinational Operations. 6th ed. New Yersey: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-21968-2.
  doporučená literatura
 • MADURA, J. a R. FOX, 2016. International Financial Management. 4th ed. Hampshire: Cengage Learning. ISBN 978-1-4737-2550-8.
 • RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ, 2012. Finanční management. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4047-8.
 • SHAPIRO, A.C., 2013. Multinational Financial Management. 10th ed. Wiley. ISBN 978-1-118-57238-2.
 • DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Mezinárodní finance. 2.vyd. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-090-2.
 • POLEDNÁKOVÁ, A., BIKÁR, M., KMEŤKO, M. Medzinárodný finančný manažment. Bratislava: EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1625-2.
 • EITEMAN, D.K., STONEHIL, A.I., MOFFETT, M.H. Multinational Business Finance(9th ed.). Boston: Addison Wesley Longman, 2001. ISBN 0-201-63538-0.
Výukové metody
průběžný test, případové studie, písemná zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/FIUNKNMF