FIUNANMFK International Financial Management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K ) && ! NOWANY ( FIUNKNMF Mezinárodní finan. management )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of this course is to provide students with necessary knowledge and orientation in a relatively complex area of the international financial management. Financial decisions could be a key within all kinds of the business. Therefore, the role of financial managers is very important nowadays and will be stressed throughout the course.
Osnova
 • 1. Principles of international financial management. Reasons to engage in international business. Forms of international business – international trade, licencing, franchising, joint ventures, acquisitions of existing operations, establishing new foreign subsidiaries. Managing a multinational corporation. Agency problems. Valuation model for a multinational corporation.
 • 2. International financial markets
  Reasons and principles of using international financial markets in companies. International financial markets serving a multinational corporation. Foreign exchange market. International money market. International credit market. International bond market. International stock market.
 • 3. Foreign exchange risk management
  Characteristics of exchange rate risk. Measuring exchange rate movements. Forecasting exchange rates. Measuring exposure to exchange rate fluctuations. Transaction exposure. Economic exposure. Translation exposure. Managing transaction and economic exposure. Managing translation exposure. Internal and external methods of hedging against exchange rate risk – currency forwards, currency futures, currency options, swaps, cross hedging, money market hedging, leading, lagging, netting, currency diversification, natural hedging. Limitations of hedging.
 • 4. Long-term international asset and liability management
  Characteristics of long-term international assets and liabilities. Foreign direct investments (FDI). Revenue-related motives of FDI. Cost-related motives of FDI. Managing FDI. Host government views of FDI. Multinational capital budgeting. International corporate governance and control. Long-term financing on international financial markets. Sources of equity and debt capital.
 • 5. Short-term international asset and liability management
  Characteristics of short-term international assets and liabilities. Financing international trade. Payment methods of international trade. Short-term financing on international financial markets. International cash management. Techniques to optimize cash flows.
 • 6. Country risk analysis
  Country risk in terms of financial management. Country risk factors. Political risk. Economic and financial risk. Techniques to assess country risk. Measuring country risk. Techniques to decrease country risk. Incorporating country risk in capital budgeting. Preventing host government takeovers. Credit rating of the countries.
Literatura
  povinná literatura
 • MADURA, J., 2018. International Financial Management. 13th ed. Boston: Cengage Learning. ISBN 978-1-337-09973-8.
 • SHAPIRO, A.C., 2019. Multinational Financial Management. 11th ed. Jefferson City: Wiley. ISBN 978-1-119- 55984-9.
  doporučená literatura
 • BUTLER, K.C., 2016. Multinational Finance: Evaluating the Opportunities, Costs, and Risks of Multinational Operations. 6th ed. New Yersey: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-21968-2.
 • BEKAERT, G. a R. HODRICK, 2018. International Financial Management. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-11182-0.
 • EUN, C.S. a B.G. RESNICK, 2018. International financial management. 8th ed. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-259-92219-0.
Výukové metody
tutorials
Metody hodnocení
ongoing test, case studies, written exam
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Evaluation methods: ongoing test (20 % of overall evaluation), case studies (20 % of overall evaluation), written exam (60 % of overall evaluation)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.