PEMBPMKV Marketingový výzkum

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Klepek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martin Klepek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (cvičící)
Bc. Lucie Vavrušková (pomocník)
Garance
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( PEMBAMAG Marketing || PEMBPMAG Marketing || PEMBKMAG Marketing || PEMBAMAR Marketing || PEMBPMAR Marketing || PEMBKMAR Marketing || PEMBPMKT Marketing )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 127 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/127, pouze zareg.: 0/127
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Charakteristika marketingového výzkumu
 • 2. Proces marketingového výzkumu
 • 3. Metody a techniky marketingového výzkumu
 • 4. Aplikovaný marketingový výzkum v marketingovém mixu
 • 5. Digitální marketingový výzkum
 • 6. Využití matematicko-statistických metod v marketingovém výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • TAHAL, R. Marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2017. info
 • KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 80-247-0966-X. info
  doporučená literatura
 • BELK, R. W., KOZINETS, R. V. a E. FISCHER, 2013. Qualitative consumer & marketing research. London: SAGE. ISBN 9780857027665.
 • MALHOTRA, N K, D NUNAN a D F BIRKS. Marketing Research: an applied approach. New York: Pearson, 2017. ISBN 978-1-292-10312-9. info
Metody hodnocení
Povinná aktivní účast na seminářích minimálně 50% (aktivita během semestru 20% hodnocení), zpracování seminární práce ve formě projektu marketingového výzkumu (20% hodnocení), písemný zápočtový test (60% hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2021/PEMBPMKV