FIUNKNIS Investiční nástroje a strategie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
Pá 23. 2. 8:05–9:40 A318, Pá 15. 3. 8:05–9:40 A318, Pá 12. 4. 8:05–9:40 A318
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 2 )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/24, pouze zareg.: 2/24
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení posluchačů s odlišnostmi rizikových investičních strategií a strategií investorů aversních vůči riziku, se specifiky vybraných světových finančních trhů a burzami finančních derivátů. Důraz je položen na objasnění teorie efektivních trhů, fundamentální a technickou analýzu, příklady k oceňování finančních derivátů. Posluchač je rovněž dále seznámen s prací v ekonometrickém software EViews, se základními náležitostmi sestavení jednoduchého regresního modelu, kdy pak navazují základy práce s daty uspořádanými v panelech.
Výstupy z učení
Seminární práce ve Wordu, jejímž podkladem je analýza časových řad v odborném software EViews (přičemž hodnocen je ryze Wordovský dokument, do termínu nahraný do Odevzdávárny).
Osnova
 • [1] Efektivnost finančních trhů
  Teorie efektivních trhů, slabá, středně-silná a silná efektivnost finančních trhů. Vybrané peněžní teorie a jejich významní světoví představitelé. Odlišnosti peněžních trhů v Evropské unii, komparace s tuzemským peněžním trhem. Mezinárodní peněžní trhy v USA a Asii, odlišnosti a společné atributy s evropskými trhy.
  [2] Akciové analýzy
  Fundamentální, technická a psychologická analýza. Fundamentální ekonomické proměnné, základní náležitosti panelového regresního modelu, vybrané druhy technické analýzy a jejich užití v praxi. Technická analýza, užití klouzavých průměrů, nákupní a prodejní signály. Faktor strachu, optimismus a pesimismus při tvorbě investičních strategií.
  [3] Analýza časových řad – panelová data
  Diverzifikace rizika a tvorba panelů. Panelová kointegrace, korelační analýza a tvorba portfolia. Panelový regresní model metodou nejmenších čtverců a neefektivnost jeho užití v praxi. Metoda náhodných momentů s daty uspořádanými v panelech.
  [4] Finanční deriváty
  Proces standardizace, maržové účty a financial futures. Hedging prostřednictvím měnových forwardů. Opční investiční strategie Covered Call, Protective Put. Užití swapů bankou v případě korporátních klientů.
  [5] Finanční trhy a reálná ekonomika
  Příčiny a důsledky globální finanční krize v kontextu s investováním na finančních trzích. Dluhová krize v Eurozóně a její dopad na vývoj investic. Nekonvenční měnová politika ECB a riziková prémie na kapitálových trzích.
  [6] Obchodní a vypořádací systémy
  Organizační, věcné a personální předpoklady. Zúčtování pohledávek a závazků obchodů s investičními nástroji. Účastníci, náležitosti smluvního zajištění. Vybrané světové burzy s cennými papíry, derivátové burzy. Hlavní odlišnosti oproti OTC trhům.
Literatura
  povinná literatura
 • CIPRA, T., 2014. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-93-4.
 • LAOPODIS, N. T., 2013. Understanding Investments: Theories and Strategies. Abingdon: Routledge, Tylor & Francis. ISBN 978-0-415-89162-2.
 • MUSÍLEK, P., 2011. Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-70-5.
 • KOHOUT, P., 2011. Finance po krizi – Evropa na cestě do neznáma. 3. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4019-5.
 • VESELÁ, J., 2019. Analýza akciových instrumentů. In: Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-212-4.
  doporučená literatura
 • HERYÁN, T. a P. G. TZEREMES, 2017. The bank lending channel of monetary policy in EU countries during the global financial crisis. Economic Modelling 67, 10-22. ISSN 0264-9993. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.07.017.
 • RADOVÁ, J., P. DVOŘÁK a J. MÁLEK, 2013. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-8721-3.
 • REJNUŠ, O., 2014. Termínové derivátové instrumenty. In: Finanční trhy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3671-6.
 • VESELÁ, J. a M. OLIVA, 2015. Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-87865-22-4.
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární práce
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Požadavky na studenta: Seminární práce, průběžný test IS, písemná závěrečná zkouška.
Hodnotící metody: Seminární práce (20 % hodnocení), průběžný test IS/Odpovědníky (20 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)

Aktivity Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž 47
Přednáška 26
Seminář 13
Zápočet 30
Celkem 116
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/FIUNKNIS