PEMBKSLU Marketing služeb

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEMBKSLU/01: Pá 1. 3. 13:05–14:40 AULA, Pá 22. 3. 13:05–14:40 AULA, Pá 19. 4. 13:05–14:40 AULA, K. Matušínská
PEMBKSLU/02: Pá 23. 2. 8:05–9:40 B206, Pá 15. 3. 8:05–9:40 B206, Pá 12. 4. 8:05–9:40 B206, K. Matušínská
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && (( PEMBAMAG Marketing || PEMBPMAG Marketing || PEMBKMAG Marketing || PEMBAMAR Marketing || PEMBPMAR Marketing || PEMBKMAR Marketing || PEMBPMKT Marketing || PEMBKMKT Marketing ) || PROGRAM ( B_BPP ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 51 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/51, pouze zareg.: 2/51
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Charakteristika trhu služeb Definice a vývoj služeb, marketingový přístup ke službám. Základní marketingové pojmy. Vlastnosti služeb. Klasifikace služeb. Pojetí marketingového mixu v oblasti služeb – stručná charakteristika prvků. Současné trendy ve službách. Vliv automatizace a robotizace. 2. Proces STP a chování zákazníka na trhu služeb Segmentace – vlastnosti segmentu, segmentační kritéria. Zacílení – strategie zacílení. Tvorba pozice – změna pozice, strategie chybného positioningu, poziční mapy. Zákazník na trhu B2C. Generace Baby Boomers, X, Y, Z. Zákazník na trhu B2B a jeho specifika. Nákupní rozhodovací proces při koupi služby. 3. Základní marketingový mix ve službách Pojetí 4P versus pojetí 4C. Produkt – koncepce totálního produktu, emoční přidaná hodnota, produktový mix, cross-sellíng versus up-selling, životní cyklus, inovace, nová služba. Cena – cenová taktika, typy cen, cenová strategie. Distribuce – distribuční cesty, strategie, franchising. Marketingová komunikace – prvky marketingového komunikačního mixu v pojetí off-line versus on-line, aktuální trendy v marketingové komunikaci. 4. Rozšíření marketingový mix ve službách Procesy – typy procesů, řízení spotřebitelské poptávky, význam a měření kvality služeb. Materiální prostředí – interní a externí prostředí, využití senzorického marketingu, merchandising, POP/POS materiály, strategie vytváření požadované atmosféry. Lidský faktor – front-office versus back-office zaměstnanci, kategorizace zaměstnanců, schopnosti a vlastnosti kontaktních zaměstnanců, body language, psychologie prodeje, multilevel marketing. 5. Specifika marketingového výzkumu ve službách Základní pojmy a metody. Trendy v marketingovém výzkumu uplatnitelné v oblasti služeb. Vybrané metody kvalitativního výzkumu. Mystery shopping v oblasti služeb. 6. Přístupy CRM v oblasti služeb Systémy CRM. Transakční marketing versus marketing vztahů. Churn management. Retenční kampaně. Typy zákaznické loajality.
Literatura
  povinná literatura
 • ZAPLETALOVÁ, Š., BRACINÍKOVÁ, V. a MATUŠÍNSKÁ, K., 2019. Marketing služeb. Karviná: SU OPF.
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5037-8. 2014. info
 • HAZDRA, A. a kol. Skvělé služby. Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4711-8. 2013. info
  doporučená literatura
 • PŘIKRYLOVÁ, J. a kol., 2019. Moderní marketingová komunikace. 2. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0787-2.
 • TAHAL, R. Marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2017. info
 • HOFFMAN, K. D. and J. E. G BATESON. Services Marketing: Concpets, Strategies & Cases. 5th ed. Boston:. ISBN 978-1-285-42978-6. 2017. info
 • KOTLER, P., KELLER, L., K. Marketing management. Praha. ISBN 978-80-247-4150-5. 2014. info
 • KARLÍČEK, M. a kol. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4208-3. 2013. info
 • VYSEKALOVÁ, J. a KOL. Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství "černé skříňky". Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3528-3. 2011. info
 • PALMER, A., 2011. Principles of Services Marketing. London. The McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-712951-4. 2011. info
Metody hodnocení
povinná aktivní účast na seminářích minimálně 50 %, seminární práce a její prezentace (40 % hodnocení), zkouškový test (60 % hodnocení), min. potřebný počet bodů pro absolvování předmětu 60 % z celkového počtu bodů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/PEMBKSLU