PEMBPMMA Mezinárodní management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2020
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Mezinárodní management je seznámit studenty s moderními přístupy a metodami mezinárodního managementu v podnikatelské sféře. Prohloubení a rozšíření poznatků o současných přístupech k mezinárodnímu managementu je realizováno prostřednictvím případových studií zaměřujících se na vybraná témata a problémy.
Výstupy z učení
- identifikovat hlavní specifika mezinárodního managementu;
- popsat faktory ovlivňující management mezinárodních operací;
- aplikovat manažerské principy v mezinárodním prostředí;
- analyzovat interkulturní rozdíly významné pro úspěch podnikatelského subjektu;
- navrhnout a vysvětlit řešení konkrétní situace v mezinárodním prostoru.
Osnova
 • 1.Mezinárodní management
  2.Prostředí mezinárodního managementu
  3.Formulace strategie pro mezinárodní a globální operace
  4.Proces implementace strategie pro mezinárodní a globální operace
  5.Organizační struktura a systém kontroly
  Vývoj a změny v organizační struktuře nadnárodních společností
  6.Řízení lidských zdrojů v globálním prostředí
  7.Sociální odpovědnost, etika a udržitelnost v mezinárodních a globálních podnicích
  8.Komparace přístupů k mezinárodnímu managementu v odlišných geografických oblastech
  9.Případové studie k vybraným tématům mezinárodního managementu
Literatura
  povinná literatura
 • DERESKY, H., 2017. International Management. Managing Across Borders and Cultures. 9th ed. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN 978-1-292-15353-7.
 • ŠTRACH, P. 2009. Mezinárodní management. Praha: Grada Publishin. ISBN 978-80-247-2987-9.
 • TJEMKES, B., VOS, P., & K. BURGERS, 2017. Strategic Alliance Management. 2nd ed. New York: Routledge. ISBN978-1-134-85248-2.
 • MEIXNEROVA, L., ZAPLETALOVÁ, Š. a Z. STEFANOVOVÁ, 2017. Mezinárodní podnikání: vybrané strategické, manažerské a ekonomické aspekty. Praha: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-654-8.
 • ROSENBERG, M. 2017. Strategy and Geopolitics: Understanding Global Complexity in a Turbulent World. Emerald Publishing Limited. ISBN 978-1-787-14978-6.
  doporučená literatura
 • ZADRAŽILOVÁ, D. 2004. Mezinárodní management. Praha: VŠE. ISBN 80-245-0683-1.
 • SEKNIČKA, P. a A. PUTNOVÁ, 2016. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5545-8.
 • FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I. ŠPAČEK, M. a S. HÁJEK, 2012. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2473-985-4.
 • LUCAS, M. & J. GRANT, 2018. Strategic Human Resource Management. Hauppauge: Nova Scinece Publishers, Inc. ISBN 978-1-536-13199-4.
 • SOUČEK, Z. 2008. Zvítězíme i v globálním světě. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-86946-73-3.
Výukové metody
přednášky, skupinová diskuse, prezentace dovedností, samostudium
Metody hodnocení
docházka na semináře min 60% (5%), seminární práce (20%), prezentace seminární práce (5%), případová studie (10%), zkouška (60%)

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2020/PEMBPMMA