FIUBPFVP Finance v podnikání

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tetiana Konieva, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
Po 8:05–8:50 VS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FIUBPFVP/01: Po 19. 2. Po 13:05–13:50 D003, I. Palečková
FIUBPFVP/02: Čt 13:05–14:40 B208, T. Heryán
FIUBPFVP/03: Út 11:25–13:00 A318, T. Konieva
FIUBPFVP/04: Čt 11:25–13:00 B208, T. Heryán
FIUBPFVP/05: Út 13:05–14:40 A217, T. Heryán
FIUBPFVP/06: Út 13:05–14:40 A318, T. Konieva
FIUBPFVP/07: Út 9:45–11:20 A206, Z. Szkorupová
FIUBPFVP/08: Po 8:55–10:30 A217, I. Palečková
FIUBPFVP/09: Út 8:05–9:40 A206, Z. Szkorupová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 310 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 306/310, pouze zareg.: 4/310
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy finančního systému základy finančního hodnocení podniku. Zahrnuje problematiku pojetí a funkcí peněz, úlohy finančního systému, zdroje financování podniků, základní ukazatele finančního hodnocení podniku. Výklad je zaměřen také na úvěrové a depozitní produkty a pojištění.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu mít základní znalosti o oblasti financí, podnikových financí a finančního hodnocení podniků.
Osnova
 • 1. Svět financí a finanční systém
  Svět financí a jeho základní pravidla. Peníze, jejich podoba, funkce a využití v ekonomice. Podstata finančního systému a jeho úloha v ekonomice. Představení hlavních prvků finančního systému (centrální banka, finanční instituce, finanční dokumenty, finanční trhy). Úloha centrální banky v nastavení měnové politiky a regulaci a dohledu nad finančním systémem.
  2. Časová hodnota peněz ve financích
  Vliv úročení a odúročení na časovou hodnotu peněz. Pravidla výpočtu jednoduché současné a budoucí hodnoty peněz. Vliv inflace na časovou hodnotu peněz. Anuita a perpetuita - jejich využití v podnikatelské praxi.
  3. Investice v podnikání
  Rozvoj podnikání pomocí investic. Ovlivnění investic výnosem a rizikem. Způsoby měření rizika investic. Metody hodnocení investic, jejich vypovídací schopnost a srovnatelnost výsledků používaných metod.
  4. Financování podniku
  Řízení finančních zdrojů v podniku. Optimální kapitálová struktura a možnosti jejího dosažení s ohledem na velikost podniku. Náklady vlastního a cizího kapitálu, výhody a nevýhody využití vlastního a cizího kapitálu při financování investic.
  5. Analýza finančních výkazů
  Základní účetní výkazy z hlediska použití ve finančním řízení podniku. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jako základní zdroj informací pro finanční analýzu. Ostatní výkazy využitelné ve finanční analýze (výkaz cash flow, výkaz o změnách vlastního kapitálu). Poměrová analýza jako součást podnikového řízení.
  6. Úvěrové a depozitní produkty
  Členění úvěrů a základní druhy úvěrů pro fyzické i právnické osoby. Zajištění úvěrů. Proces žádosti o úvěr a jednání s bankou. Členění depozitních produktů pro fyzické a právnické osoby. Úrokové sazby v úvěrech a depozitních produktech.
  7. Investiční produkty a pojištění
  Členění investičních produktů a jejich charakteristika. Investování v praxi. Charakteristika pojistného trhu a definice základních pojmů. Základní členění pojištění. Životní a neživotní pojištění, majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti pro fyzické i právnické osoby.
Literatura
  povinná literatura
 • PALEČKOVÁ, I. Finance podnikání. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • KANTNEROVÁ, L. Základy bankovnictví: teorie a praxe. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-595-4. 2016. info
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza - metody ukazatele a využití v praxi. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. info
 • DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-87865-25-5. 2015. info
 • STAVÁREK, D. Finance. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-847-6. 2014. info
  doporučená literatura
 • SYROVÝ, P. Investování pro začátečníky. 3. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0092-7. 2016. info
 • SCHOLLEOVÁ, H. a P. ŠTAMFESTOVÁ. Finance podniku: sbírka řešených příkladů a otázek. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5544-1. 2015. info
 • POLOUČEK, S. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C.H.Beck. ISBN 978-80-7400-491-9. 2013. info
 • WALKER, R. B. and K. P. WALKER. Personal finance: building your future. New York: Mc Graw Hill. ISBN 9781259254970. 2013. info
 • RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4047-8. 2012. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), 3 průběžné testy (3 x 10 % = 30 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/FIUBPFVP