CVABPCPO Podnikání v cestovním ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (přednášející)
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Václavínková (cvičící)
Garance
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti podnikání v cestovním ruchu, tj. podnikatelským prostředím, tvorbou podnikatelského záměru a tvorbou produktu cestovního ruchu, pojmy spojenými s personální prací v podniku, podnikatelskou etikou, společenskou odpovědností a také procesy sdružování podniků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout prvky okolí podniku cestovního ruchu;
-určit a popsat strukturu podnikatelského plánu, včetně nákladové stránky;
-definovat a navrhovat produkty cestovního ruchu;
-charakterizovat personální činnosti podniku cestovního ruchu;
-specifikovat etický kodex používaný v podnicích cestovního ruchu;
- vysvětlit motivy sdružování a koncentrace podniků cestovního ruchu.
Osnova
 • 1. Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu
  Specifika okolí podniku (podnikatelského prostředí) a jeho členění. Charakteristika vnějšího prostředí podniku. Podsystémy okolí podniku. Hodnocení kvality podnikatelského prostředí.
  2. Podnikání a podpora podnikání v cestovním ruchu
  Podnik a podnikání, formy podnikatelských struktur. Členění podniků, jeho cíle, funkce a činnosti v oblasti cestovního ruchu. Podpora podnikání v cestovním ruchu, subjekty poskytující podporu, koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice.
  3. Podnikatelský záměr, produkt v turismu a jeho kvalita, standardy a hodnocení kvality
  Podnikatelský záměr, zásady a principy pro jeho zpracování. Vymezení jednotlivých částí podnikatelského záměru. Vymezení produktu cestovního ruchu, katalogová nabídka produktu. Kvalita a hodnocení kvality produktu v cestovním ruchu. Strategie prodeje produktu cestovních kanceláří a cestovních agentur.
  4. Zaměstnanci podniku cestovního ruchu
  Práce se zaměstnanci podniku, personální práce, řízení lidských zdrojů, její cíle, úkoly a činnosti. Péče o zaměstnance, jejich motivace a vzdělávání. Formy odměňování zaměstnanců. Pracovně právní vztahy a flexibilní formy práce.
  5. Podnikatelská etika a společensky odpovědné podnikání v podmínkách cestovního ruchu
  Etika a etický kodex, podnikání v cestovním ruchu. Společenská odpovědnost, společensky odpovědné chování a podnikání.
  6. Sdružování podniků, profesní sdružení a asociace v cestovním ruchu
  Procesy sdružování podniků, způsoby a motivy koncentrace. Integrační procesy v cestovním ruchu. Příklady profesních sdružení v cestovním ruchu.
Literatura
  povinná literatura
 • PELLEŠOVÁ, P. a P. KAJZAR. Podnikání v hotelnictví. Karviná: SU OPF, 2016. info
 • KUČEROVÁ, J. a J. ŠMARDOVÁ. Podnikanie v cetovnom ruchu. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-8168-396-1. 2016. info
 • PALATKOVÁ, M. a kol. Management cestovních kanceláří a agentur. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3751-5. 2013. info
 • BERÁNEK, J. Provozujeme pohostinství a ubytování. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-86724-02-6. 2004. info
  doporučená literatura
 • RYGLOVÁ, K., M. BURIAN a I. VAJČNEROVÁ. Cestovní ruch - podnikatelské přístupy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4039-3. 2011. info
 • INDROVÁ, J. a kol. Kvalita ve službách cestovního ruchu. Praha: VŠE. ISBN 978-80-245-1766-7. 2011. info
 • HASSANIEN, A., C. DALE and A. CLARKE. Hospitality Business Development. Oxford: Elsevier L.t.d. ISBN 978-1-85617-69-5. 2010. info
 • KOSMÁK, P. Hotelové podnikání a integrační procesy. Praha: VŠH. ISBN 978-80-86578-50-7. 2005. info
Výukové metody
Individuální konzultace Demonstrace dovedností Seminární výuka Samostudium studentů
Metody hodnocení
písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, zpracování a prezentace seminární práce, průběžný test.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), zpracování a prezentace seminární práce (10 % hodnocení), průběžný test (20 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.