CVABPCPO Podnikání v cestovním ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Literatura
  povinná literatura
 • KUČEROVÁ, J. a J. ŠMARDOVÁ. Podnikanie v cetovnom ruchu. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-396-1. info
 • PALATKOVÁ, M. a kol. Management cestovních kanceláří a agentur. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3751-5. info
 • BERÁNEK, J. Provozujeme pohostinství a ubytování. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-86724-02-6. info
  doporučená literatura
 • PELLEŠOVÁ, P. a P. KAJZAR. Podnikání v hotelnictví. Karviná: SU OPF, 2016. info
 • RYGLOVÁ, K., M. BURIAN a I. VAJČNEROVÁ. Cestovní ruch - podnikatelské přístupy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4039-3. info
 • INDROVÁ, J. a kol. Kvalita ve službách cestovního ruchu. Praha: VŠE, 2011. ISBN 978-80-245-1766-7. info
 • HASSANIEN, A., C. DALE and A. CLARKE. Hospitality Business Development. Oxford: Elsevier L.t.d., 2010. ISBN 978-1-85617-69-5. info
 • KOSMÁK, P. Hotelové podnikání a integrační procesy. Praha: VŠH, 2005. ISBN 978-80-86578-50-7. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.