Počet výsledků: 9

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Obor/plán
OPF - Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika a správa
zahrnout jen obhájené práce

Burakowská, Sylvie

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Místní poplatky v České republice

Glac, Tereza

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Systém vzdělávání úředníků územních samosprávných celků

Jalůvková, Radka

(obhajoba byla úspěšná, ale titul Bc. zatím nebyl udělen, protože studium nebylo absolvováno)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Koncept Smart Cities na příkladu města Přerov

Mihálová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Veřejně prospěšné práce jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji

Mlčoch, Petr

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Zhodnocení úspěšnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie obcí Petrovice u Karviné

Motyka, David

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Daň z nemovitých věcí a její vliv na rozpočet statutárního města Třince

Sehnalová, Michaela

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Hospodaření krajských nemocnic v okrese Karviná

Šostá, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Vaculová Seidlová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Charakteristika sociálního zabezpečení v liberálním a sociálně-demokratickém typu sociálního státu