Počet výsledků: 1077

Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zahrnout jen obhájené práce

Connor, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Diplomová práce: T: Andrej Reiser

Čajková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura - MAIOR
Bakalářská práce: Běžně mluvený jazyk tří generací v regionu Slovácko

Čalová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Angličtina pro školskou praxi
Bakalářská práce: Supporting English Learning in Reading Workshops

Čechová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Česká literatura
Bakalářská práce: Slovenská literatura v českých překladech

Čechovských, Matty

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Knihovnictví
Studijní plán: Veřejné knihovny komunitního typu
Diplomová práce: Robotické technologie v knihovnách v kontextu digitální gramotnosti

Čejková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Bakalářská práce: T: Jolana Havelková. Autorská tvorba 2017–2023

Čejková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Bakalářská práce: P: Estrogen blues

Čermáková, Berenika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: Kde stojí súčasná částicová fyzika: úspechy a výzvy

Černocká, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Angličtina pro školskou praxi
Bakalářská práce: The Influence of Book Series The Vampire Diaries on Young Adults

Černohousová, Zuzana Malina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Bakalářská práce: P: Drž se svých snů …

Černohousová, Zuzana Malina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Bakalářská práce: T: Fotografie bez tváře

Černý, Marcel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie
Diplomová práce: Opavská jezuitská kolej v 18. století

Čevelová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Italština (jednooborové)
Bakalářská práce: Dal neorealismo italiano alla nascita del cinema moderno

Čižmářová, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Disertační práce: Skleněné šperky doby laténské na Moravě a ve Slezsku

Čmiel, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Angličtina pro školskou praxi
Bakalářská práce: The English Language and its Implementation in the Army of the Czech Republic

Čuprej, Rostislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Multimediální techniky
Studijní plán: Multimediální techniky
Bakalářská práce: Proč posloucháme hudbu

Čurajová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Italština (jednooborové)
Bakalářská práce: La criminalità organizzata nell'opera di Roberto Saviano

Danišová, Vanda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Němčina pro školskou praxi
Bakalářská práce: Mehrsprachigkeit und die Stellung der deutschen Sprache in der Schweiz

De La Hoz, Leona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Angličtina pro školskou praxi
Bakalářská práce: Canadas’s biggest pride and shame in the book Indian Horse by Richard Wagamese

Dedek, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Lázeňství a turismus
Bakalářská práce: Kvalita a úroveň restaurací v Moravskoslezském kraji