Počet výsledků: 1077

Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zahrnout jen obhájené práce

Dienstpier, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Keramika slezské a platěnické fáze lužické kultury ze záchranného výzkumu parcely 1929/4 , katastrálního území obce Kobeřice, okr. Opava

Dienstpier Macháčková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2024

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Archeologické nálezy ze zámku v Kunčicích nad Ostravicí (okr. Ostrava-město)

Dihel, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Angličtina (dvouoborové)
Bakalářská práce: Japanese borrowings in English

Divílková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Angličtina (jednooborové)
Diplomová práce: The Concept of Family in Roald Dahl's Works

Dluhý, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informatika a druhý obor
Studijní obor: Angličtina (dvouoborové)
Bakalářská práce: English Loanwords in Czech Journalistic Texts

Dobrescu, Diana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Diplomová práce: P: Dedičstvo

Dobrescu, Diana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Diplomová práce: T: Vývoj fotografie jedla v kuchárských knihách na území Česka a Slovenska

Dočekal, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika
Diplomová práce: Rotující Newtovské hvězdy a kosmologická konstanta

Dofková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu
Diplomová práce: Veřejné knihovnictví a osvěta ve Velké Británii a USA v meziválečném období 1918 - 1938. Srovnání s Československem.

Dorko, Branislav

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro střední školy
Rigorózní práce: Okresní vedení NSDAP v Krnově 1938-1945. Struktura a představitelé.

Dornová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Povídkářka Helena Malířová

Doroš, Dávid

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Diplomová práce: P: Who cares what the future brings?

Doroš, Dávid

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Diplomová práce: T: Camera obscura v súčasnej fotografii

Dorozanski, Ireneusz

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Diplomová práce: T: Sportovní fotografie v Polsku

Dorozanski, Ireneusz

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Diplomová práce: 16 - školení dobrovolníků v polské armádě

Dosbaba, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2024

Studijní program: Moderní informatika
Studijní plán: Informační a komunikační technologie
Bakalářská práce: Redesign vybrané webové aplikace

Dostálová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Angličtina (jednooborové)
Diplomová práce: Moralities in Revolting Rhymes by Roald Dahl

Drastichová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Angličtina pro školskou praxi
Bakalářská práce: Aspects of trauma in "Room" by Emma Donoghue

Drastik, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Autonomní systémy
Disertační práce: Robustní výpočty v morfogenetických systémech a jejich vizualizace

Dratnal, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Moderní informatika
Studijní plán: Informační a komunikační technologie
Bakalářská práce: Biometrie na mobilních zařízeních