Počet výsledků: 8

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Fyzika: Teoretická fyzika
zahrnout jen obhájené práce

Bardiev, Dilshodbek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika
Diplomová práce: Numerické simulace akrečního toru okolo černé díry

Dočekal, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika
Diplomová práce: Rotující Newtovské hvězdy a kosmologická konstanta

Fuzik, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika
Diplomová práce: Fázové přechody v neutronových hvězdách

Hazda, Erik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika
Diplomová práce: Meranie Vesmíru pomocou slabého gravitačného šošovkovania

Juraev, Bakhtinur

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika
Diplomová práce: Dynamika nabitých částic v magnetosféře černých děr

Matuszková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika
Diplomová práce: Oscilace tlustých akrečních disků v Hartleově-Thorneově geometrii

Rafaj, Lukáš

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika
Diplomová práce: Experimentální LHC limity pro vektorové rezonance silnointerakčního rozšíření Standardního modelu

Turoňová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika
Diplomová práce: Hmotnost a poloměr neutronových hvězd v binárních systémech