Počet výsledků: 6

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Informatika: Informatika a výpočetní technika
zahrnout jen obhájené práce

Hrazdíra, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Informatika a výpočetní technika
Diplomová práce: Využití metod a technik softwarového inženýrství při inovaci IS v organizaci.

Juríček, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Informatika a výpočetní technika
Diplomová práce: Algoritmus minimax a alfa-beta ořezávání

Michalovský, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Informatika a výpočetní technika
Diplomová práce: Kolaborativní robotika a RGBD kamery

Schreier, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Informatika a výpočetní technika
Diplomová práce: Systémy IAM (Identity Access Manager), principy, konkrétní technologie, využití

Sládková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Informatika a výpočetní technika
Diplomová práce: DNS a kyberbezpečnost

Zemek, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Informatika a výpočetní technika
Diplomová práce: Úkoly koordinátora ICT v procesu zavádění, správy a rozvoje školních inf. systémů