Počet výsledků: 7

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
FPF - Archeologie: Archeologie
zahrnout jen obhájené práce

Bartusková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Archeologické nálezy z historického jádra města Klimkovic (okres Ostrava – město)

Dienstpier, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Keramika slezské a platěnické fáze lužické kultury ze záchranného výzkumu parcely 1929/4 , katastrálního území obce Kobeřice, okr. Opava

Hlubek, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Rigorózní práce: Gotické a renesanční kachle z areálu města Litovle

Holcová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Archeologické nálezy z historického jádra města Hranic

Kubný, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Archeologické nálezy z hradu Kaltenštejna (kat. Černá voda, okres Šumperk)

Motěšický, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Žárové pohřebiště z mladší doby bronzové z Opavy - Vávrovic, ze záchranného archeologického výzkumu z let 2017 a 2018.

Petr, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Kartografie pravěkého osídlení Oderské brány.