Počet výsledků: 13

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
FPF - Knihovnictví: Informační studia FPF - Knihovnictví: Veřejné knihovny komunitního typu
zahrnout jen obhájené práce

Bačuvčíková, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Knihovnictví
Studijní plán: Veřejné knihovny komunitního typu
Diplomová práce: První čtení

Cehelská, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Knihovnictví
Studijní plán: Veřejné knihovny komunitního typu
Diplomová práce: Doporučená školní četba pro 2. stupeň ZŠ jako možná spolupráce mezi knihovníky a pedagogy

Čechovských, Matty

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Knihovnictví
Studijní plán: Veřejné knihovny komunitního typu
Diplomová práce: Robotické technologie v knihovnách v kontextu digitální gramotnosti

Foltisová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Knihovnictví
Studijní plán: Veřejné knihovny komunitního typu
Diplomová práce: Čtenářství žáků 2. stupně ZŠ a MŠ Dělnická v Karviné v období pandemie COVID-19

Iglár, Robin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Knihovnictví
Studijní plán: Informační studia
Diplomová práce: Otevřený přístup: zkušenosti akademických pracovníků SU v Opavě

Kyselová Košková, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Knihovnictví
Studijní plán: Informační studia
Diplomová práce: Audiokniha: vliv formy obsahu na vnímání uživatele

Martinková, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Knihovnictví
Studijní plán: Veřejné knihovny komunitního typu
Diplomová práce: Role středoškolských knihoven v okrese Blansko

Muschová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Knihovnictví
Studijní plán: Veřejné knihovny komunitního typu
Diplomová práce: Výuka informační gramotnosti s důrazem na elektronické informační zdroje realizovaná na vybraných fakultách Slezské univerzitě v Opavě

Nagyová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Knihovnictví
Studijní plán: Informační studia
Diplomová práce: Výuka informační gramotnosti netradičními metodami

Schrammová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Knihovnictví
Studijní plán: Veřejné knihovny komunitního typu
Diplomová práce: Udržitelnost v knihovnách Moravskoslezského kraje

Valjentová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Knihovnictví
Studijní plán: Veřejné knihovny komunitního typu
Diplomová práce: Řízený slovník MeSH a jeho role v rešeršních strategiích

Vltavská, Viktorie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2024

Studijní program: Knihovnictví
Studijní plán: Veřejné knihovny komunitního typu
Diplomová práce: Mediální gramotnost ve vybraných knihovnách Moravskoslezského kraje

Zaoralová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Knihovnictví
Studijní plán: Veřejné knihovny komunitního typu
Diplomová práce: Fundraising a dobrovolnictví v městských knihovnách