Theses on a related topic (having the same keywords):

klicova slova, stres, duchodovy vek, emergency medical service, stress, grounded theory, zakotvena teorie keywords, burnout syndrome, zdravotnicka zachranna sluzba, syndrom vyhoreni, retirement age

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

51.
Holešová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž všeobecných sester pracujících v psychiatrické nemocnici v Opavě

52.
Chylíková, Dagmar
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Faktory ovlivňující poskytování první pomoci | Theses on a related topic

53.
Janošcová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Zvládání zátěže u dialyzovaných pacientů

54.
Jantačová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách v domově pro seniory

55.
Jelínková, Hana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Výživa při studiu aneb geniální jídelníček, potraviny pro mozek a nervy

56.
Jochym, Michal
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Význam supervize u Policie České republiky, na příkladu územního odboru Policie České republiky Opava | Theses on a related topic

57.
Juráňová, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Supervize jako prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách

58.
Knopp Tomášková, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zneužívání pomoci pracovníků v pomáhajících profesích v rezidenční sociální službě

59.
Kokořová, Denisa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách | Theses on a related topic

60.
Koubková, Martina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Bachelor's thesis defence: P: I hate when it is 2:30 PM | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: T: JANA VRÁNOVÁ – 50 let kurátorské praxe v Domě umění města Brna a realizované fotografické výstavy (1972–2022) | Theses on a related topic

61.
Kovaříková, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychosomatická zátěž nelékařských zdravotnických pracovníků na chirurgických pracovištích

62.
Kubalová, Pavlína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků pracujících s etnicky odlišnou minoritou

63.
Kubiczková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Diskomfort sester v péči o umírající pacienty

64.
Kundriková, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Význam supervize v sociálních službách na příkladu vybrané sociální služby | Theses on a related topic

65.
Lamlová, Samanta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Stres v životě dospívající mládeže | Theses on a related topic

66.
Langová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Kouření jako nevhodný způsob snižování stresu v pomáhajících profesích | Theses on a related topic

67.
Langová, Klára
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Vývoj wellness služeb a jejich uplatnění v hotelnictví

68.
Langrová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Posttraumatická péče u Hasičského záchranného sboru České republiky

69.
Lasotová, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Fungování vybraných složek integrovaného záchranného systému v Českém Těšíně

70.
Lednická, Dominika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence syndromu vyhoření u zdravotních sester na ARO a JIP

71.
Lhotská, Lena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Stresové zatížení rodičů dětí hospitalizovaných na jednotce intenzívní péče

72.
Majerová, Patricie maiden name: Holotinová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Vztah k alkoholu žáků středních škol a učilišť | Theses on a related topic

73.
Malá, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Emoce všeobecných sester ve spojení s péčí o kriticky nemocné

74.
Matyková, Dana maiden name: Šedová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách

75.
Míček, Robin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž v profesi policisty České republiky | Theses on a related topic

76.
Migašová, Iveta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Nejčastější faktory zvyšující stres sálových sester

77.
Michniková, Petra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration, Social Management
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí

78.
Mikešová, Gordana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sociální opora jako jeden z aspektů prevence syndromu vyhoření u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. | Theses on a related topic

79.
Mikulenková, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Sociální, ekonomický a citový akcent stáří

80.
Mošťková, Kamila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích

81.
Navrátilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace

82.
Nedabylková, Jolana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u pracovníků zdravotního a sociálního úseku v Domově seniorů

83.
Ochvatová, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života rodičů dětí s autismem | Theses on a related topic

84.
Ondračková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Zátěž sester pečujících o terminálně nemocné pacienty

85.
Ondrušková, Růžena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zneužívání moci v sociální práci

86.
Osadníková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vliv syndromu vyhoření na rodinné vztahy

87.
Otýpková, Daniela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sester a možnosti jeho prevence

88.
Pavelková, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychosomatická zátěž sester na hemodialyzačních jednotkách

89.
Pavlík, Martin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychosomatická zátěž studentů oboru všeobecná sestra | Theses on a related topic

90.
Potyková, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Postavení a činnost Poradenského centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami na OPF SU Karviná

91.
Pytlíková, Lucie maiden name: Kobzová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření u pracovníků ve vybrané sociální službě města Orlová | Theses on a related topic

92.
Roudná, Galina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Pomáhající profese jako jedna ze služeb veřejnosti v České republice

93.
Rýdlová, Milena maiden name: Holenková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Rizika demografického vývoje v ČR ve vazbě na sociální pojištění | Theses on a related topic

94.
Schindlerová, Gabriela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sebepoškozování jako maladaptivní copingová strategie v adolescenci.

95.
Scholasterová, Růžena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Faktory ovlivňující spánek všeobecných sester

96.
Schromová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Zmapování stresu u všeobecných sester ve vězeňských ambulancích

97.
Skýbová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychosomatická zátěž všeobecných sester na lůžkovém klinickém pracovišti

98.
Slámová, Sandra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření a jeho prevence u pracovníků v sociálních službách ve vybraných domovech pro seniory na Ostravsku

99.
Šimíčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích

100.
Šlosárková, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření v příspěvkové organizaci Domov pod Vinnou horou, p. o. | Theses on a related topic