Theses on a related topic (having the same keywords):

klicova slova, stres, duchodovy vek, emergency medical service, stress, grounded theory, zakotvena teorie keywords, burnout syndrome, zdravotnicka zachranna sluzba, syndrom vyhoreni, retirement age

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

101.
Továrková, Kamila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zvládání stresu a zátěže v reflexi sociálních pracovníků | Theses on a related topic Display description

102.
Tvarůžková, Irena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž a její zvládnutí u matek dětí předškolního věku | Theses on a related topic

103.
Valchařová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Duševní zdraví sester pracujících v nemocnici

104.
Vlčková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence syndromu vyhoření u pracovníků vybraných sociálních služeb na Jesenicku

105.
Vojtová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků

106.
Zacpálková, Adriana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Human Studies / English in combination with another discipline, Library Science in combination with another discipline
Bachelor's thesis defence: Umění být úspěšný

107.
Balarinová, Monika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Medieval Archaeology
Bachelor's thesis defence: Vrcholně středověká a raně novověká keramika z Kojetína

108.
Bartusková, Andrea maiden name: Benková
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Archeologické nálezy z historického jádra města Klimkovic (okres Ostrava – město) | Theses on a related topic

109.
Bejrová, Věra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Oběti a pachatelé domácího násilí v Severovýchodních Čechách

110.
Belák, Marek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Využití osobnostních a edukačních principů rodiny dítěte s Downovým syndromem | Theses on a related topic

111.
Blahová, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Průzkum psychické zátěže zaměstnanců v zařízeních se sociální péčí ve městě Hodonín

112.
Blažek, Pavel
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Péče o dospělé osoby s mentálním postižením mimo rodinu na Táborsku. | Theses on a related topic

113.
Bohuslavová, Eva
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: English for Conservatories | Theses on a related topic

114.
Brouček, Ferdinand
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2023, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Doctoral thesis defence: Název závěrečné práce (teoretická část)

115.
Bujoková, Markéta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Využití marketingové činnosti pro zvýšení efektivnosti hotelu Buly v Kravařích

116.
Byrtusová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Rizika a možnosti prevence syndromu vyhoření u pracovníků výchovných ústavů

117.
Byrtusová, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Doprovázení umírajících v domově pro seniory | Theses on a related topic

118.
Capoušková, Zuzana maiden name: Capoušková
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Bachelor's thesis defence: P: Zapomenuté sny | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: T: Luděk Vojtěchovský, fotograf | Theses on a related topic

119.
Čanecký, Pavel
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English
Master's thesis defence: A Critical Discourse Analysis of the Rhetoric of the US Presidents from 1993 to 2017

120.
Čechová, Radka maiden name: Nevlidová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách na Trutnovsku | Theses on a related topic

121.
Černá, Michaela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Učitelství pro střední školy / Secondary School Teacher Training in English, Secondary school teacher training in general subjects with specialization in Czech, Secondary school teacher training in general subjects with specialization in Czech, Teacher Training - shared framework for language specializations
Master's thesis defence: Development of English Pronunciation in Oral Performance at Secondary School Level

122.
Černohorská, Martina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: Reflection of Victorian Society in Oscar Wilde

123.
Černohorský, Erik
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Bezpečností opatření v době Covid-19 v Domově důchodců Proseči u Pošné p.o. | Theses on a related topic

124.
Diener, Martin
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Marketingová komunikace firmz PSP Engineering Přerov, a.s.

125.
Drexlerová, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Násilí v ošetřovatelství - zdravotníci v nouzi

126.
Drmola, Jakub
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: SEO optimalizace webové stránky se zaměřením na autodopravu | Theses on a related topic

127.
Ďurkáč, Martin
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Kurzy informační hygieny pro budoucí informační profesionály

128.
Fabiánková, Alena
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Návrh marketingové strategie v podmínkách maloobchodní prodejny na zkvalitnění současných poskytovaných služeb a rozšíření služeb

129.
Fabšíková, Anna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Marketing and Trade)
Master's thesis defence: Motivácia a jej vplyv na spokojnosť zamestnancov v obchodných podnikoch

130.
Ferenčíková, Šárka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: Jewish community in the UK nowadays

131.
Forejtová, Pavlína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Komunikační schopnosti dětí s mentálním postižením žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením | Theses on a related topic

132.
Gerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: K vybraným aspektům rozdílných přístupů transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na území statutárního města Opava | Theses on a related topic

133.
Grobařová, Petra
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Charakteristika komunit v prostředí internetových sociálních sítí zabývajících se problematikou tetování.

134.
Gřundělová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Hodnocení bolesti v akutní péči | Theses on a related topic

135.
Hambalková, Ria
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Koncipování programu primární prevence zneužití linky 158 pro žáky základních škol

136.
Hartelová, Agáta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sociální práce s mentálně postiženými lidmi

137.
Hederváry, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Názory žáků 9. tříd na vybrané negativní jevy u mládeže na Opavsku | Theses on a related topic

138.
Henčlová, Jitka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Ochrana hospodářské soutěže

139.
Herblichová, Martina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History - Preservation of Monuments
Bachelor's thesis defence: Hradní architektura ve Slezsku a památková péče 19. století: příklady Vikštejna, Fulštejna a Cvilína

140.
Himlar, Jakub
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Marketing and Trade)
Bachelor's thesis defence: Optimalizace webové stránky firmy pro vyhledávače | Theses on a related topic

141.
Hlízová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Možnosti prevence syndromu vyhoření u metodiků primární prevence na základních školách

142.
Hujberová, Karolína
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Mezilidské vztahy na pracovišti a pracovní podmínky v Termálních lázních Velké Losiny

143.
Chovancová, Žaneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence pohlavně přenosných onemocnění mezi žáky devátých tříd základních škol

144.
Chřibek, Pavel
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Computer Science / Applied Computer Science
Bachelor's thesis defence: Informační přetížení a možnosti jeho eliminace | Theses on a related topic

145.
Isembulatová, Sofie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Pracovní zátěž zdravotních sester

146.
Jadrný, Martin
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: Learning Disabilities and Their Influence on Students of Vocational Schools

147.
Janasová, Lucie maiden name: Seidlová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Zdravotní gramotnost u dětí v oblasti očkování | Theses on a related topic

148.
Jirásek, Jiří
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky

149.
Jirásková, Eliška maiden name: Červená
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření a jeho prevence u pracovníků v sociálních službách | Theses on a related topic

150.
Kameníčková, Jana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Secondary School Teacher Training in German
Master's thesis defence: Das Wort des Jahres gestern und heute. Eine korpusbasierte Analyse. | Theses on a related topic