Theses on a related topic (having the same keywords):

klicova slova, stres, duchodovy vek, emergency medical service, stress, grounded theory, zakotvena teorie keywords, burnout syndrome, zdravotnicka zachranna sluzba, syndrom vyhoreni, retirement age

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Czolková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž a riziko syndromu vyhoření u příslušníků Policie České republiky

2.
Doušová, Žaneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u všeobecných sester | Theses on a related topic

3.
Drobiszová, Dominika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž zdravotních sester | Theses on a related topic

4.
Kocumová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Zdravotní postižení v rodině

5.
Matějková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sester na vytipovaném pracovišti

6.
Orságová, Jarmila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření a možnosti jeho prevence u zdravotních sester vybraných oddělení Bohumínské městské nemocnice

7.
Pazlarová, Sabina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u praktických a všeobecných sester | Theses on a related topic

8.
Štenclová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích | Theses on a related topic

9.
Vágnerová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sester v psychiatrické léčebně

10.
Vavrečková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření, možnosti jeho prevence a psychohygiena u vychovatelů ve školních družinách na Opavsku | Theses on a related topic

11.
Vavřačová, Pavlína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Duševní zdraví a syndrom vyhoření u sester v klinických oborech

12.
Vehovský, Filip
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychosomatická zátěž u zdravotnických pracovníků v psychiatrii | Theses on a related topic

13.
Vránová, Darina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření a jeho prevence u pracovníků ve vybraných sociálních službách Armády spásy v Moravskoslezském kraji | Theses on a related topic

14.
Bednář, Bohumír
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Psychická podpora vojáků AČR v zahraničních misích

15.
Bureš, Martin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Návrh preventivních opatření proti syndromu vyhoření u příslušníků Policie České republiky na obvodních odděleních Územního odboru Trutnov

16.
Butorová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u policistů

17.
Etrychová, Kateřina maiden name: Havrdová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Duševní hygiena a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách | Theses on a related topic

18.
Frachová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u hasičského sboru v Moravskoslezském kraji

19.
Fučíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sester na akutních lůžkových odděleních

20.
Gabzdyl, David
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Negativní důsledky práce příslušníka Vězeňské služby České republiky při výkonu služby | Theses on a related topic

21.
Hartman, Pavel
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence syndromu vyhoření u pracovníků pečujících o seniora v domácím prostředí

22.
Hrochová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Educational Care for Seniors
Bachelor's thesis defence: Faktory psychické zátěže v profesní péči o seniory | Theses on a related topic

23.
Hubáček, Marek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Policie České republiky a problematika syndromu vyhoření v policejní práci

24.
Chlebusová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u žen na rodičovské dovolené

25.
Kohutová, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků

26.
Krejčí, Ilona
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Profesní zátěž pracovníků Probační a mediační služby

27.
Majerová, Aneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž sester

28.
Mrovcová, Blažena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření, jeho rizika a možnosti prevence u pracovníků v domovech pro seniory | Theses on a related topic

29.
Sobotovičová, Nela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Psychosociální problematika pracovníků personálních agentur

30.
Syslová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž a riziko syndromu vyhoření a příslušníků Policie České republiky

31.
Tobiášová, Iveta maiden name: Střítecká
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření v době pandemie COVID-19 | Theses on a related topic

32.
Vencl, Radek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Duševní hygiena a syndrom vyhoření | Theses on a related topic

33.
Weselowski, Jakub
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Psychické vyhoření příslušníků složek Integrovaného záchranného systému města Frýdek-Místek

34.
Balková, Vendula
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Autistické dítě v rodině | Theses on a related topic

35.
Bazgierová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Duševní hygiena všeobecných sester v praxi

36.
Borski, Jaroslav
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Výskyt sociálně patologických jevů ve veřejné správě v Třinci a okolí

37.
Boušková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Realizace projektu ESF v Královehradeckém kraji při zaměstnávání osob 50+ | Theses on a related topic

38.
Cuper, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komunikace s pacientem s depresi | Theses on a related topic

39.
Cupianová, Marcela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zátěžové situace u sociálních pracovníků z hlediska gender

40.
Červenáková, Jarmila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň informovanosti klientek o epidurální analgezii při porodu

41.
Davidová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Jak se pomáhá sestrám a sociálním pracovníkům v zařízení pro seniory

42.
De Geus, Magdalena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika vzrůstajícího výskytu sebepoškozujícího chování mezi dětmi a adolescenty

43.
Dobešová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u pomáhajících pracovníků pracujích s osobami s mentálním postižením

44.
Dočekalová, Jitka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sester pracujících v dialyzačních centrech

45.
Dordová, Monika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Důchodová reforma a její dopady na výši příjmů z mezd zaměstnanců

46.
Gregořicová, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Vliv stresu při výkonu kardiopulmonální resuscitace na sestru

47.
Hartman, Pavel
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence syndromu vyhoření u pracovníků pečujících o seniora v domácím prostředí

48.
Hastíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zvládání školní psychické zátěže u dospívajících

49.
Hloušková, Jitka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Ženy a alkohol

50.
Hokešová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření v zařízeních sociální péče pro seniory