Theses on a related topic (having the same keywords):

risk factors, stres, komunikace. depression, rizikove faktory, dedicnost, depresivni onemocneni, stress, deprese, communication., heredity, depressive illness

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Doušová, Žaneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u všeobecných sester | Theses on a related topic Display description

2.
Kohutová, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků

3.
Pazlarová, Sabina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u praktických a všeobecných sester | Theses on a related topic

4.
Balášová, Vanda
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Rizikové faktory a postoje pubescentů ke zneužívání návykových látek

5.
Balková, Vendula
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Autistické dítě v rodině | Theses on a related topic

6.
Bartesková, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Aktivní životní styl u seniorů a jeho vliv na psychický stav | Theses on a related topic

7.
Bazgierová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Duševní hygiena všeobecných sester v praxi

8.
Bednář, Bohumír
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Psychická podpora vojáků AČR v zahraničních misích

9.
Bětáková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská péče před a po perkutánní transluminální koronární angioplastice

10.
Borski, Jaroslav
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Výskyt sociálně patologických jevů ve veřejné správě v Třinci a okolí

11.
Bureš, Martin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Návrh preventivních opatření proti syndromu vyhoření u příslušníků Policie České republiky na obvodních odděleních Územního odboru Trutnov

12.
Butorová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u policistů

13.
Czolková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž a riziko syndromu vyhoření u příslušníků Policie České republiky

14.
Červenáková, Jarmila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň informovanosti klientek o epidurální analgezii při porodu

15.
De Geus, Magdalena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika vzrůstajícího výskytu sebepoškozujícího chování mezi dětmi a adolescenty

16.
Drobiszová, Dominika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž zdravotních sester | Theses on a related topic

17.
Etrychová, Kateřina maiden name: Havrdová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Duševní hygiena a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách | Theses on a related topic

18.
Faltýnková, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Násilí na seniorech

19.
Frachová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u hasičského sboru v Moravskoslezském kraji

20.
Fučíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sester na akutních lůžkových odděleních

21.
Gabzdyl, David
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Negativní důsledky práce příslušníka Vězeňské služby České republiky při výkonu služby | Theses on a related topic

22.
Gašperáková, Denisa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: | Theses on a related topic

23.
Gelnarová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Postoje mužů k prevenci onkologických onemocnění

24.
Gregořicová, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Vliv stresu při výkonu kardiopulmonální resuscitace na sestru

25.
Hastíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zvládání školní psychické zátěže u dospívajících

26.
Hlízová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Možnosti prevence syndromu vyhoření u metodiků primární prevence na základních školách

27.
Hloušková, Jitka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Ženy a alkohol

28.
Holešová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž všeobecných sester pracujících v psychiatrické nemocnici v Opavě

29.
Hrochová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Educational Care for Seniors
Bachelor's thesis defence: Faktory psychické zátěže v profesní péči o seniory | Theses on a related topic

30.
Hubáček, Marek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Policie České republiky a problematika syndromu vyhoření v policejní práci

31.
Husková, Sandra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Rizikové faktory v prevenci nádorového onemocnění prsu u žen

32.
Chlebusová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u žen na rodičovské dovolené

33.
Chramostová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Primární prevence na II. stupni základních škol

34.
Chylíková, Dagmar
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Faktory ovlivňující poskytování první pomoci | Theses on a related topic

35.
Janošcová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Zvládání zátěže u dialyzovaných pacientů

36.
Jelínková, Hana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Výživa při studiu aneb geniální jídelníček, potraviny pro mozek a nervy

37.
Kasala, Martin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Věk jako determinanta výkonu záchranářské profese | Theses on a related topic

38.
Kašpárková, Liana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Návrat do života po cévní mozkové příhodě

39.
Kocumová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Zdravotní postižení v rodině

40.
Koubková, Martina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Bachelor's thesis defence: P: I hate when it is 2:30 PM | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: T: JANA VRÁNOVÁ – 50 let kurátorské praxe v Domě umění města Brna a realizované fotografické výstavy (1972–2022) | Theses on a related topic

41.
Kovaříková, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychosomatická zátěž nelékařských zdravotnických pracovníků na chirurgických pracovištích

42.
Krejčí, Ilona
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Profesní zátěž pracovníků Probační a mediační služby

43.
Kubiczková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Diskomfort sester v péči o umírající pacienty

44.
Kukliczová, Iveta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Péče o dutinu ústní a primární prevence u dospělých ve věku 20 až 50 let

45.
Lamlová, Samanta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Stres v životě dospívající mládeže | Theses on a related topic

46.
Langová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Kouření jako nevhodný způsob snižování stresu v pomáhajících profesích | Theses on a related topic

47.
Langová, Klára
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Vývoj wellness služeb a jejich uplatnění v hotelnictví

48.
Langrová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Posttraumatická péče u Hasičského záchranného sboru České republiky

49.
Látková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelský proces u pacientů s rizikem vzniku dekubitů | Theses on a related topic

50.
Leuková, Nela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Obezita u děti ve věku 6-11 let v Moravskoslezském kraji