Theses on a related topic (having the same keywords):

prakticka zdravotni sestra, psychicka zatez, stres, psychological stress, vseobecna zdravotni sestra, general nurse, stress, prakticka zdravotni sestra psychological stress, burnout syndrome, syndrom vyhoreni, nurse practitioner

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Pazlarová, Sabina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u praktických a všeobecných sester | Theses on a related topic Display description

2.
Czolková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž a riziko syndromu vyhoření u příslušníků Policie České republiky

3.
Doušová, Žaneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u všeobecných sester | Theses on a related topic

4.
Gabzdyl, David
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Negativní důsledky práce příslušníka Vězeňské služby České republiky při výkonu služby | Theses on a related topic

5.
Bednář, Bohumír
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Psychická podpora vojáků AČR v zahraničních misích

6.
Kasala, Martin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Věk jako determinanta výkonu záchranářské profese | Theses on a related topic

7.
Kocumová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Zdravotní postižení v rodině

8.
Majerová, Aneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž sester

9.
Matějková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sester na vytipovaném pracovišti

10.
Míček, Robin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž v profesi policisty České republiky | Theses on a related topic

11.
Orságová, Jarmila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření a možnosti jeho prevence u zdravotních sester vybraných oddělení Bohumínské městské nemocnice

12.
Syslová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž a riziko syndromu vyhoření a příslušníků Policie České republiky

13.
Štenclová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích | Theses on a related topic

14.
Vágnerová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sester v psychiatrické léčebně

15.
Vavrečková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření, možnosti jeho prevence a psychohygiena u vychovatelů ve školních družinách na Opavsku | Theses on a related topic

16.
Vavřačová, Pavlína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Duševní zdraví a syndrom vyhoření u sester v klinických oborech

17.
Vehovský, Filip
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychosomatická zátěž u zdravotnických pracovníků v psychiatrii | Theses on a related topic

18.
Vránová, Darina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření a jeho prevence u pracovníků ve vybraných sociálních službách Armády spásy v Moravskoslezském kraji | Theses on a related topic

19.
Bazgierová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Duševní hygiena všeobecných sester v praxi

20.
Bureš, Martin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Návrh preventivních opatření proti syndromu vyhoření u příslušníků Policie České republiky na obvodních odděleních Územního odboru Trutnov

21.
Butorová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u policistů

22.
Etrychová, Kateřina maiden name: Havrdová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Duševní hygiena a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách | Theses on a related topic

23.
Frachová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u hasičského sboru v Moravskoslezském kraji

24.
Fučíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sester na akutních lůžkových odděleních

25.
Hartman, Pavel
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence syndromu vyhoření u pracovníků pečujících o seniora v domácím prostředí

26.
Holešová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž všeobecných sester pracujících v psychiatrické nemocnici v Opavě

27.
Hrochová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Educational Care for Seniors
Bachelor's thesis defence: Faktory psychické zátěže v profesní péči o seniory | Theses on a related topic

28.
Hubáček, Marek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Policie České republiky a problematika syndromu vyhoření v policejní práci

29.
Chlebusová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u žen na rodičovské dovolené

30.
Kohutová, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků

31.
Krejčí, Ilona
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Profesní zátěž pracovníků Probační a mediační služby

32.
Kubiczková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Diskomfort sester v péči o umírající pacienty

33.
Mrovcová, Blažena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření, jeho rizika a možnosti prevence u pracovníků v domovech pro seniory | Theses on a related topic

34.
Sobotovičová, Nela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Psychosociální problematika pracovníků personálních agentur

35.
Tobiášová, Iveta maiden name: Střítecká
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření v době pandemie COVID-19 | Theses on a related topic

36.
Vencl, Radek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Duševní hygiena a syndrom vyhoření | Theses on a related topic

37.
Weselowski, Jakub
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Psychické vyhoření příslušníků složek Integrovaného záchranného systému města Frýdek-Místek

38.
Balková, Vendula
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Autistické dítě v rodině | Theses on a related topic

39.
Borski, Jaroslav
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Výskyt sociálně patologických jevů ve veřejné správě v Třinci a okolí

40.
Cuper, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komunikace s pacientem s depresi | Theses on a related topic

41.
Cupianová, Marcela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Rozdílné zvládání psychické zátěže u mužů a žen pracujících ve zdravotnictví

42.
Červenáková, Jarmila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň informovanosti klientek o epidurální analgezii při porodu

43.
Davidová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Jak se pomáhá sestrám a sociálním pracovníkům v zařízení pro seniory

44.
De Geus, Magdalena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika vzrůstajícího výskytu sebepoškozujícího chování mezi dětmi a adolescenty

45.
Dobešová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u pomáhajících pracovníků pracujích s osobami s mentálním postižením

46.
Dočekalová, Jitka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sester pracujících v dialyzačních centrech

47.
Gregořicová, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Vliv stresu při výkonu kardiopulmonální resuscitace na sestru

48.
Hartman, Pavel
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence syndromu vyhoření u pracovníků pečujících o seniora v domácím prostředí

49.
Hastíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zvládání školní psychické zátěže u dospívajících

50.
Hloušková, Jitka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Ženy a alkohol