Theses on a related topic (having the same keywords):

hormonalni antikoncepce, hormonal contraceptives, komplikace, complications

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Čípová, Jarmila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukační potřeby klientek po operaci prsu

2.
Franková, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Časné a pozdní komplikace exktrakorporální membránové oxygenace | Theses on a related topic

3.
Gajdošová, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Šedý zákal a jeho komplikace | Theses on a related topic

4.
Handlová, Žaneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Využití ECMO podpory v rámci ECMO centra Fakultní nemocnice Olomouc | Theses on a related topic

5.
Hoferková, Jolana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Selfmonitoring u diabetiků s komplikacemi na dolních končetinách

6.
Jurčíková, Radka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Nutriční podpora v onkologické ambulantní péči | Theses on a related topic

7.
Kleinová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská péče o pacienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií | Theses on a related topic

8.
Knybel, Dominik
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komplikace extrakorporální membránové oxygenace související s pacientem. | Theses on a related topic

9.
Kubienová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Léčba a komplikace diabetu mellitu 1. typu

10.
Muroňová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská péče o PICC z pohledu všeobecných sester | Theses on a related topic

11.
Nemetová, Sabina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Pohlavně přenosné nemoci a jejich dopady na těhotenství a vývoj plodu | Theses on a related topic

12.
Šimášková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukace pacientů s onemocněním diabetes mellitus II. typu léčených inzulínem

13.
Ziakas, Nikolas
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Péče o pacienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií | Theses on a related topic

14.
Bahrová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu o pooperačním pohybovém režimu a komplikacích

15.
Blokschová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence podchlazení během perioperačního období

16.
Dunová, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost středoškolských studentek o pozitivách a negativách hormonální antikoncepce.

17.
Hajka, Martin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Diabetes mellitus u seniorů | Theses on a related topic

18.
Holušová, Terezie maiden name: Holušová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Birth Assistance / Birth Assistance
Bachelor's thesis defence: Poporodní adaptace novorozence a její komplikace. | Theses on a related topic

19.
Juřenová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Potřeby dívek a mladších žen v oblasti informovanosti o hormonální antikoncepci

20.
Murasová, Marcela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřování rány v místě chirurgického výkonu

21.
Peterková, Victoria
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: | Theses on a related topic

22.
Pientková, Žaneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Povědomí o možnostech antikoncepce u středoškolaček | Theses on a related topic

23.
Šerá, Natálie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu o pooperačním režimu a komplikacích | Theses on a related topic

24.
Tichavská, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Postoj a povědomí dívek o hormonální antikoncepci a symtotermální metodě přirozeného plánování rodičovství

25.
Urbánková, Radoslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská činnost v agentuře domácí péče u klienta s diabetem mellitus

26.
Víchová, Klára
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Birth Assistance / Birth Assistance
Bachelor's thesis defence: Hormonální antikoncepce (teoretická práce / kvantitativní výzkum) (studijní program Porodní asist.) | Theses on a related topic