Theses on a related topic (having the same keywords):

hormonalni antikoncepce, rumors, antikoncepce, postcoital contraception, sexualni vychova, hormonal contraption, postkoitalni antikoncepce, contraception, sex education, zvesti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dobešová, Michala
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sexualita osob s mentálním postižením ve vybraném pobytovém zařízení

2.
Tížková, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Koncipování preventivního programu se zaměřením na sexuální výchovu pro žáky základní školy

3.
Genserková, Renáta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Postoj středoškolské mládeže k riziku pohlavně přenosných nemomocí

4.
Kurowská, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence sexuálního zneužívání osob s mentálním postižením

5.
Berková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Gynekologická prevence u dívek užívající hormonální antikoncepci

6.
Budínová, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zastoupení témat o lidské sexualitě v stávajících ŠVP na 2.stupni základní školy | Theses on a related topic

7.
Bureš, Stanislav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: AIDS, prevence a sociální dopady na nakaženého jedince

8.
Filová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň informovanosti středoškolské mládeže o antikoncepci a pohlavně přenosných chorobách

9.
Gajová, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Antikoncepce u mladých dívek | Theses on a related topic

10.
Kostelná, Simona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Využívání antikoncepčních metod | Theses on a related topic

11.
Králová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Pojetí sexuální výchovy na úrovni základní školy | Theses on a related topic

12.
Kupková, Anna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sexuální výchova jako primární prevence pohlavně přenosných nemocí

13.
Lassaková, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Gynekologická prevence dospívajících dívek

14.
Liberdová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Koncipování programů zaměřených na primární prevenci nežádoucího sexuálního chování adolescentů.

15.
Lovásová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Birth Assistance / Birth Assistance
Bachelor's thesis defence: Sexuální zdraví u žákyň 2. stupně základních škol | Theses on a related topic

16.
Měrková, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Specifika výslechu sexuálně zneužitých dětí a mládeže

17.
Nachtmannová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost dospívajících dívek o antikoncepci

18.
Prokešová, Renáta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention

19.
Šafářová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika primární prevence sexuálního zneužívání v preprimárním vzdělávání

20.
Šamarová, Lenka maiden name: Vitásková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost a postoj dospívajících dívek k metodám antikoncepce

21.
Šimečková, Hana Gerlinda
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sexuální výchova a problematika sexuálního zneužívání v rámci prevence na základních školách

22.
Víchová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Možnosti primární prevence HIV/AIDS u žáků 8. a 9. tříd základních škol

23.
Barčová, Gabriela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Plánované rodičovství z pohledu mladé generace

24.
Davídková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence sexuálního zneužívání u osob s mentálním postižením

25.
Dunová, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost středoškolských studentek o pozitivách a negativách hormonální antikoncepce.

26.
Filipiaková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Znalosti a prevence pohlavních chorob dospívající generace

27.
Filková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komplikace při dlouhodobém užívání hormonální antikoncepce | Theses on a related topic

28.
Chovancová, Žaneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence pohlavně přenosných onemocnění mezi žáky devátých tříd základních škol

29.
Juřenová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Potřeby dívek a mladších žen v oblasti informovanosti o hormonální antikoncepci

30.
Lašová, Olena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Podpora zdravé sexuality v podmínkách ústavní výchovy

31.
Radovská, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Komunikace mezi školou a rodinou na poli sexuální výchovy

32.
Stachová, Lucie
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Hoax a urban legends, jejich vznik a šíření z pohledu informační etiky.

33.
Szczepanková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sexuální výchova mentálně postižených osob

34.
Šimková, Klára
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Asistovaná sexualita

35.
Tichavská, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Postoj a povědomí dívek o hormonální antikoncepci a symtotermální metodě přirozeného plánování rodičovství

36.
Tomášková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost dospívajících o problematice rizikového sexuálního chování

37.
Víchová, Klára
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Birth Assistance / Birth Assistance
Bachelor's thesis defence: Hormonální antikoncepce (teoretická práce / kvantitativní výzkum) (studijní program Porodní asist.) | Theses on a related topic

38.
Žáková, Karolína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence sexuálního zneužívání dětí mladšího školního věku