Theses on a related topic (having the same keywords):

principy a obsah sexualni vychovy, ramcovy vzdelavaci program, sexualni vychova, sex education, framework educational programme, school curriculum, sexualni vychova na zakladni skole, skolni vzdelavaci program sexual education at primary school, principles and content of sex education

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Budínová, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zastoupení témat o lidské sexualitě v stávajících ŠVP na 2.stupni základní školy | Theses on a related topic Display description

2.
Bureš, Stanislav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: AIDS, prevence a sociální dopady na nakaženého jedince

3.
Dobešová, Michala
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sexualita osob s mentálním postižením ve vybraném pobytovém zařízení

4.
Kupková, Anna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sexuální výchova jako primární prevence pohlavně přenosných nemocí

5.
Liberdová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Koncipování programů zaměřených na primární prevenci nežádoucího sexuálního chování adolescentů.

6.
Měrková, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Specifika výslechu sexuálně zneužitých dětí a mládeže

7.
Pientková, Žaneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Povědomí o možnostech antikoncepce u středoškolaček | Theses on a related topic

8.
Prokešová, Renáta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention

9.
Šafářová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika primární prevence sexuálního zneužívání v preprimárním vzdělávání

10.
Šimečková, Hana Gerlinda
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sexuální výchova a problematika sexuálního zneužívání v rámci prevence na základních školách

11.
Tížková, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Koncipování preventivního programu se zaměřením na sexuální výchovu pro žáky základní školy

12.
Víchová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Možnosti primární prevence HIV/AIDS u žáků 8. a 9. tříd základních škol

13.
Brožovičová, Barbora maiden name: Foltýnová
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / German
Master's thesis defence: Fächerübergreifende Themen in den Lehrwerken für DaF

14.
Davídková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence sexuálního zneužívání u osob s mentálním postižením

15.
Filipiaková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Znalosti a prevence pohlavních chorob dospívající generace

16.
Genserková, Renáta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Postoj středoškolské mládeže k riziku pohlavně přenosných nemomocí

17.
Halamajová, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: Teaching Culture in English Lessons

18.
Chovancová, Žaneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence pohlavně přenosných onemocnění mezi žáky devátých tříd základních škol

19.
Jílková, Eliška
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Master's thesis defence: P: Blízcí lidé
Master's thesis defence: T: Možnosti středoškolského vzdělávání v oblasti fotografie v ČR

20.
Kurowská, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence sexuálního zneužívání osob s mentálním postižením

21.
Lašová, Olena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Podpora zdravé sexuality v podmínkách ústavní výchovy

22.
Opiołová, Alexandra
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German for Teachers
Bachelor's thesis defence: Analyse und Vergleich der Lehrwerke "Deutsch im Krankenhaus" und "Sprechen Sie Deutsch? Lehrbuch Deutsch für Gesundheitsfächer" aus der Sicht des Rahmenprogramms für Ausbildung

23.
Pavelková, Irena
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: The Analysis Of Two English Textbooks For Primary Schools With Regard To The National Curriculum.

24.
Prusek, Dalibor
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dopravní výchova na základní škole a její úloha v rámci primární prevence

25.
Radovská, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Komunikace mezi školou a rodinou na poli sexuální výchovy

26.
Szczepanková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sexuální výchova mentálně postižených osob

27.
Šimková, Klára
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Asistovaná sexualita

28.
Tomášková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost dospívajících o problematice rizikového sexuálního chování

29.
Tomášková, Petra
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Učitelství pro střední školy / Secondary school teacher training in general subjects with specialization in Czech, Secondary School Teacher Training in German, Teacher Training - shared framework for language specializations
Master's thesis defence: Výchova ke komunikaci v učebnicích českého jazyka pro střední školy

30.
Trojanová, Daniela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v malotřídních školách | Theses on a related topic

31.
Trunčíková, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Náhradní rodinná péče jako prevence sociálně patologických jevů v rodině

32.
Tvrdoňová, Ludmila
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: Cross-Curricular Subjects and activities in English lesson at Primary Schools

33.
Žáková, Karolína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence sexuálního zneužívání dětí mladšího školního věku