Theses on a related topic (having the same keywords):

vseobecna sestra vacuum therapy, podtlakova terapie, hojeni rany, general nurse, wound healing, surgery, chirurgie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Adamusová, Adéla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Chirurgická léčba degenerativního onemocnění páteře | Theses on a related topic Display description

2.
Baranová, Ester maiden name: Baranová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Koncepce ERAS ( zrychlená rehabilitace po operacích ) | Theses on a related topic

3.
Jirků, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Zkušenosti zdravotních sester s podtlakovou terapií v hojení ran | Theses on a related topic

4.
Mynářová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života pacientů po bariatrické operaci

5.
Thomasová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Život pacienta s bércovou ulcerací | Theses on a related topic

6.
Bazgierová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Duševní hygiena všeobecných sester v praxi

7.
Bulová, Vendula
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Problémy v komunikaci sestry s hospitalizovaným dítětem předškolního věku

8.
Cupianová, Marcela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Rozdílné zvládání psychické zátěže u mužů a žen pracujících ve zdravotnictví

9.
Čípová, Jarmila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukační potřeby klientek po operaci prsu

10.
Doušová, Žaneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u všeobecných sester | Theses on a related topic

11.
Drobiszová, Dominika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž zdravotních sester | Theses on a related topic

12.
Duchoňová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života u pacientů se schizofrenií

13.
Ellerová, Dana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Hodnocení bolesti všeobecnou sestrou na standardních ošetřovacích jednotkách

14.
Fialová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Fyzická zátěž všeobecné sestry na interním oddělení

15.
Gryczová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Subjektivní pocity pacientů s podtlakovou terapií

16.
Hartošová, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Význam práce sestry v týmu

17.
Hromková, Aneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Zdravotně sociální služby pro osoby s mentálním postižením z pohledu sestry

18.
Imrýšková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Znalosti všeobecných sester o periferním žilním katetru v ošetřovatelské praxi | Theses on a related topic

19.
Indrová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Psychická a fyzická zátěž všeobecných sester na odděleních následné péče

20.
Jalamasová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň hygieny dutiny ústní u dospělých

21.
Jurečková, Vendula
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ergoterapie a její využití v práci všeobecné sestry v Psychiatrické nemocnici v Opavě

22.
Juřenová, Renáta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Canisterapie a její vliv na život seniorů z pohledu všeobecné sestry

23.
Kubiczková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Diskomfort sester v péči o umírající pacienty

24.
Kuglerová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Znalosti začínajících absolventů /zdravotnických asistentů a všeobecných sester/ na odděleních intenzivní péče o monitoringu a péči u nemocných na umělé plicní ventilaci

25.
Kukol, Václav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Role sestry při kardiopulmonální resuscitaci na JIP-ARO

26.
Kulišťáková, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Znalosti všeobecných sester o praktických postupech při vzniku mimořádných událostí

27.
Langová, Ky Duyen
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská péče o pacienta s ulcus cruris v domácí péči | Theses on a related topic

28.
Lankaš, Václav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Zkrácení doby lačnění před chirurgickým zákrokem

29.
Lhotský, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ergonomie a její využití v práci všeobecné sestry

30.
Luzumová, Jitka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: REHABILITAČNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ V PRAXI Z POHLEDU VŠEOBECNÉ SESTRY

31.
Macháčová, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukovanost pacientů před a po operaci páteře

32.
Matějček, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Umírání a smrt pacienta z pohledu všeobecné sestry

33.
Mikulenková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Management hojení ran podtlakovou terapií

34.
Mokrá, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Moderní metody v léčbě chronických ran

35.
Muroňová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská péče o PICC z pohledu všeobecných sester | Theses on a related topic

36.
Mýlek, David
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Muž všeobecnou sestrou

37.
Nevřelová, Nela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Podtlaková terapie v léčbě ran | Theses on a related topic

38.
Nováková, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Hojení ran u diabetiků | Theses on a related topic

39.
Pazlarová, Sabina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u praktických a všeobecných sester | Theses on a related topic

40.
Prosecká, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Nové možnosti edukace pacienta perioperační sestrou před elektivním operačním výkonem

41.
Rulíšková, Simona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kariéra sestry retrospektivní studie

42.
Slobodová, Helena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Podpora rodičů před operačním výkonem dítěte

43.
Sloviaková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Pozitiva a negativa redukční mammaplastiky | Theses on a related topic

44.
Štůralová, Dagmar
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úzkost u pacientů v souvislosti s provedením operačního výkonu

45.
Tomalská, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelský proces u pacienta po operaci srdeční chlopně | Theses on a related topic

46.
Vochalová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úzkost a obavy před anestezií a chirurgickými zákroky

47.
Weissová, Adéla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Spokojenost všeobecných sester se svým povoláním | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Spokojenost všeobecných sester se svým povoláním | Theses on a related topic

48.
Zdrálková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kompetence sester na jednotkách intenzivní a resuscitační péče

49.
Žižková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Bolest z ošetřovatelského pohledu