Theses on a related topic (having the same keywords):

kriminalita, kriminalita mladistvych, policie cr, trestni rizeni., mladistvy, prevence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

151.
Houžvová, Eliška
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence závislosti na alkoholu u studentů středních škol | Theses on a related topic Display description

152.
Hozová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Šikana na 2. stupni základních škol a možnosti její prevence

153.
Hruška, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Muži jako oběti domácího násilí

154.
Hulvová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dítě jako svědek a oběť domácího násilí

155.
Husková, Sandra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Rizikové faktory v prevenci nádorového onemocnění prsu u žen

156.
Hutečková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vnímání ageismu z pohledu seniorů | Theses on a related topic

157.
Chlumáková, Ivana maiden name: Hejná
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Behaviorální závislosti u osob v produktivním věku. | Theses on a related topic

158.
Chovancová, Žaneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence pohlavně přenosných onemocnění mezi žáky devátých tříd základních škol

159.
Chramostová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Primární prevence na II. stupni základních škol

160.
Chvílíček, Dan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukace mužů o prevenci karcinomu prostaty

161.
Indreiová, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Kriminalita mládeže

162.
Jamborová, Gabriela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Děti a mládež s poruchami chování v ústavní péči

163.
Janiš, Izabela maiden name: Šeböková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Finanční gramotnost jako prevence zneužívání seniorů

164.
Jantačová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách v domově pro seniory

165.
Jeníková, Daniela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence záškoláctví na 2. stupni základní školy

166.
Jinda, Karel
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sociální role státu a nevládních organizací při řešení problematiky nealkoholové toxikománie

167.
Jirmann, Michal
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Součinnost složek veřejné správy při řešení problematiky násilí na dětech v rodinách | Theses on a related topic

168.
Juchelková, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Genderová rovnováha v policejních službách, podíl žen a jejich příležitosti

169.
Juráňová, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Supervize jako prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách

170.
Jureček, Dominik
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Názory na fungování alternativních trestů mezi pracovníky Probační a mediační služby, Policie ČR, Vězeňské služby ČR | Theses on a related topic

171.
Jurková, Adéla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Informovanost dívek základních škol o rizicích užívání alkoholu v těhotenství
Bachelor's thesis defence: Informovanost dívek základních škol o rizicích užívání alkoholu v těhotenství

172.
Kahounová, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukace nemocných s chronickým srdečním selháním

173.
Kalábová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence zubního kazu u dětí

174.
Kaldová, Barbara
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Znalosti o onemocnění HIV/AIDS a postojově-behaviorální charakteristika studentů ošetřovatelství ve vztahu k této problematice

175.
Kaletová, Radka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika a prevence užívání marihuany na středních školách

176.
Kaletová, Viktorie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Klíšťová encefalitida | Theses on a related topic

177.
Kalousková, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika školního metodika prevence na základních školách

178.
Kalusová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence nádorů děložního čípku

179.
Kalusová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost seniorů o problematice sekundární prevence v ordinaci praktického lékaře pro dospělé

180.
Kameníčková, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sebevražednost mladistvých a možnosti prevence | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Sebevražednost mladistvých a možnosti prevence | Theses on a related topic

181.
Kanovníková, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Gynekologická prevence žen v seniorském věku

182.
Karolová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Začlenění menšin do společnosti

183.
Kašíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Příčiny sebepoškozování u adolescentů

184.
Kaštovský, Roman
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence nechtěného těhotenství u osob s mentálním postižením

185.
Klapuchová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Možnosti a meze prevence rizikového chování na základních školách se zaměřením na zneužívání návykových látek

186.
Klementová, Adéla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence sebevražedného jednání v adolescenci

187.
Klimková, Vendula
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Násilí v rodině a možnosti jeho prevence | Theses on a related topic

188.
Kluz, David
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Motivace příslušníků Policie ČR | Theses on a related topic

189.
Kluzová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Možnosti prevence vzniku a šíření nozokomiálních nákaz v nemocnicích

190.
Kocurová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence nádorů prsu u žen ve stáří

191.
Kočicová, Jitka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Probační a mediační služba

192.
Kokošínová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Násilí na seniorech v ústavní a domácí péči
Bachelor's thesis defence: Násilí na seniorech v ústavní a domácí péči

193.
Kolenčiaková, Markéta maiden name: Lančová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention

194.
Koloničná, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence sociálně patologických jevů na vybraných základních školách v okresu Frýdek-Místek

195.
Komárek, Filip
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence diváckého násilí na fotbalových stadionech v České republice | Theses on a related topic

196.
Koňařová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Počátek drogové závislosti jako fenomén v základní škole

197.
Konečná, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence vzniku diabetické nohy

198.
Kopecká, Karla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Nízkoprahová zařízení jako jedna z možností prevence vzniku šikany

199.
Kostrbíková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Vývoj pandemie COVID-19 na Opavsku | Theses on a related topic

200.
Koudelná, Eva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Průzkum sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na Základní škole v Oslavanech