Theses on a related topic (having the same keywords):

kriminalita, kriminalita mladistvych, policie cr, trestni rizeni., mladistvy, prevence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

401.
Šrámková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Protidrogová problematika statutárního města Opavy

402.
Šrotková, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Dental hygiene / Dental hygiene
Bachelor's thesis defence: Plak index u dětí předškolního věku | Theses on a related topic

403.
Štenclová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích | Theses on a related topic

404.
Štěpánková, Helena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence zdravotnických pracovníků

405.
Štěpánská, Radka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Kouření jako rizikové chování u žáků 2. stupně základních škol a efektivnost programu primární prevence se zaměřením na kouření

406.
Štočková, Anita
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Kriminalita mládeže se zaměřením na drogovou kriminalitu

407.
Šupolová, Alžběta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Životní styl v profesi sestry | Theses on a related topic

408.
Šušková, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Imobilizační syndrom - prevence

409.
Švec, Vít
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Divácké násilí na fotbalových stadionech v České republice

410.
Tácha, Lukáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření u příslušníků Policie České republiky | Theses on a related topic

411.
Talichová, Soňa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

412.
Taušková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Specifické poruchy učení a jejich sociální a emocionální dopad na osobnost studenta

413.
Tegzová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Podvodná jednání v kyberprostoru cílená na seniory a možnosti prevence | Theses on a related topic

414.
Tesařová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Výchova v rodině jako předpoklad prevence před sociálně patologickými jevy

415.
Tešlová, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Suicidální chování v adolescenci a její dopad na rodinu | Theses on a related topic

416.
Tiefenbachová, Pavlína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost klientů s onemocněním diabetes mellitus o prevenci vzniku syndromu diabetické nohy

417.
Tietz, Petr
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Zneužívání pervitinu v Královéhradeckém kraji

418.
Tichá, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Aspekty ošetřovatelské péče u pacientů s astma bronchiale

419.
Tichý, Alois maiden name: Tichý
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Děti jako pachatelé trestných činů | Theses on a related topic

420.
Tobola, Kamil
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vražda jako sociální patologie a prevence vražedného jednání

421.
Tománková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Šikana na pracovišti a její prevence

422.
Tomášková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territoral Studies / Central European Studies
Bachelor's thesis defence: Soudní správa ve vztahu Česká republika a Spolková republika Německo se zaměřením na soudy pro mladistvé

423.
Tomisová, Olga
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Dekubitus jako indikátor kvality péče na interním oddělení ve vybraných nemocničních zařízeních

424.
Tomošová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost pacientů o prevenci kolorektálního karcinomu

425.
Toporská, Jaroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků druhého stupně základních škol v Krnově o drogách

426.
Trachtová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence patologického hráčství na střední škole

427.
Trčková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sexuální asistence jako prevence před rizikovým chováním osob s mentálním a tělesným postižením | Theses on a related topic

428.
Trpíková, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Aspekty ekologické kriminality

429.
Třebešková, Miluše
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Postavení a úkoly Městské policie v komparaci s Policii ČR. | Theses on a related topic

430.
Třískala, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Realizace a organizace primární prevence na vybrané základní škole

431.
Ulrichová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Determinace forem rizikového chování v kyberprostoru na základních školách

432.
Ulrichová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Prevence rizikového chování na internetu u žáků základní školy | Theses on a related topic

433.
Vaculíková, Žaneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sociálně-psychologické determinanty obezity v kontextu prevence nezdravého životního stylu osobnosti

434.
Vadinská, Luciana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies under way
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vybrané jevy kyberkriminality a přístup rodičů k jejich prevenci. | Theses on a related topic

435.
Vágnerová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sester v psychiatrické léčebně

436.
Válek, Radovan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Motivy konzumace alkoholu u středoškolské mládeže

437.
Valentová, Natálie maiden name: Valentová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Drogy a závislosti a jejich vliv na člověka | Theses on a related topic

438.
Valošková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Učitel na prvním stupni základní školy jako faktor ovlivňující vztahy ve třídě | Theses on a related topic

439.
Valouch, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Suicidní chování ve střední dospělosti v Moravskoslezském kraji

440.
Vašátko, Lukáš maiden name: Vašátko
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Užívání konopných drog – názory a zkušenosti studentů středních škol | Theses on a related topic

441.
Vavrečková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření, možnosti jeho prevence a psychohygiena u vychovatelů ve školních družinách na Opavsku | Theses on a related topic

442.
Vavrečková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Šikana na pracovišti v institucích veřejné správy | Theses on a related topic

443.
Večerková, Denisa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence a screening kolorektálního karcinomu očima laické veřejnosti | Theses on a related topic

444.
Večerková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence a sreening kolorektálního karcinomu v ordinaci praktického lékaře | Theses on a related topic

445.
Večeřa, Stanislav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Kriminalita seniorů v ČR v letech 2010-2014

446.
Večeřová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Kriminalita dětí ve světle nového trestního zákoníku v letech 2007 - 2016

447.
Večeřová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Stav přestupků a trestných činů v regionu Rýmařova

448.
Vencl, Radek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Duševní hygiena a syndrom vyhoření | Theses on a related topic

449.
Víchová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Možnosti primární prevence HIV/AIDS u žáků 8. a 9. tříd základních škol

450.
Vítkovský, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Koordinační dohoda mezi statutárním městem Ostrava a Policií ČR | Theses on a related topic