Theses on a related topic (having the same keywords):

kriminalita, kriminalita mladistvych, policie cr, trestni rizeni., mladistvy, prevence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

201.
Koudelná, Eva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Návrh vzdělávacího projektu pro výchovné poradce, zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů na základní škole

202.
Koutná, Nikol
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Život na ulici a trestná činnost | Theses on a related topic

203.
Králíková, Terezie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Nepovinné očkování dětí v ambulanci pediatra | Theses on a related topic

204.
Kralovianská, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Závislost na nealkoholových drogách u klientů terapeutické komunity

205.
Kratochvílová, Antonie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Volnočasová rehabilitace s prvky ergoterapie jako prevence závislosti na alkoholu pro osoby s tělesným postižením v Centru sociálních služeb Hrabyně

206.
Krejčová, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Poruchy příjmu potravy se zaměřením na program primární prevence | Theses on a related topic

207.
Krkošková, Denisa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost o prevenci HPV infekci u studentů středních škol

208.
Kropáčková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Domácí násilí

209.
Kroupová, Lenka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Formy násilí na pracovišti (Mobbing, Bossing, Staffing)

210.
Krušinová, Olga
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Imobilizační syndrom a jeho prevence v domácí péči

211.
Kružberská, Nikola maiden name: Sirůčková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence závislosti na internetu v základních školách

212.
Krzystková, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Význam a podstata auditů v ŽDB GROUP a.s.

213.
Křetínská, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Vývoj kriminality mládeže v Moravskoslezském kraji v letech 2010-2020 | Theses on a related topic

214.
Křižková, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Bezdomovectví a bezdomovci a s tím související trestná činnost | Theses on a related topic

215.
Křížová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Účelnost a efektivnost městských kamerových systémů v rámci prevence a odhalování kriminality v Opavě

216.
Kubačka, Roman
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Šikana jako sociálně patologické chování v Armádě České republiky

217.
Kubálková, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence poruch příjmu potravy na druhém stupni základní školy

218.
Kubáň, Petr
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Gambling a středoškolská mládež

219.
Kubánek, Radek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence kriminality mládeže

220.
Kujovský, Dalibor
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence rizikového chování v prostředí speciální školy pro tělesně postižené

221.
Kulhánek, Roman
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Projektové řízení, využití metod projektového managementu (prevence kriminality)

222.
Kulichová, Dominika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence úrazů u dětí

223.
Kunová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Podíl Státního zdravotního ústavu na prevenci obezity u žáků 2. stupně základní školy | Theses on a related topic

224.
Kupcová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence dekubitů u seniorů v domácí péči | Theses on a related topic

225.
Kupčík, Štěpán
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence imobilizačního syndromu z pohledu zdravotnického personálu | Theses on a related topic

226.
Kuricová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention

227.
Kurowská, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence sexuálního zneužívání osob s mentálním postižením

228.
Kurtin, Jiří
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Problematika prevence kriminality mládeže v aktivitách Policie ČR v letech 2000 až 2011 na Novojičínsku

229.
Kutrová, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dětská dívčí prostituce

230.
Kvasná, Aneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence závislosti na hracích automatech

231.
Ládová, Jana maiden name: Grzesíková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Vyživovací povinnost a trestní řízení v případě jejího neplnění

232.
Lajdová, Patrizia
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Stáří, ageismus a jeho prevence v České republice

233.
Lajmarová, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom CAN a jeho prevence na druhém stupni základní školy

234.
Lampová, Pavlína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zážitková pedagogika v primární prevenci v základní škole | Theses on a related topic

235.
Leuková, Nela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Obezita u děti ve věku 6-11 let v Moravskoslezském kraji

236.
Liberdová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Koncipování programů zaměřených na primární prevenci nežádoucího sexuálního chování adolescentů.

237.
Lisztwanová, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Výskyt sociálně patologických jevů u žáků na II. stupni základních škol v Krnově

238.
Litvíková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Intoxikace oxidem uhelnatým

239.
Londinová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dospívající mládež a její vztah k alkoholu v závislosti na prostředí ve kterém vyrůstají

240.
Lőwová, Sandra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Znalosti a prevence pohlavně přenosných chorob | Theses on a related topic

241.
Lučan, Robert
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Community policing při protidrogové prevenci

242.
Lučný, Jonáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: K některým příčinám syndromu vyhoření a možnostem jeho prevence u dozorců a odborných zaměstnanců ve věznici a ÚVZD Opava

243.
Ludkewicz, Marek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vnímání bezpečnosti žáky druhého stupně základních škol v lokalitě města Opavy | Theses on a related topic

244.
Ludkewicz, Marek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Přestupky proti občanskému soužití v činnosti Policie České republiky| | Theses on a related topic

245.
Lukášek, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika kriminálních recidivistů v České republice a jejich nebezpečnost pro společnost

246.
Lysáková, Natálie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Dental hygiene / Dental hygiene
Bachelor's thesis defence: Srovnání elektrických zubních kartáčků | Theses on a related topic

247.
Macejiková, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence šikany na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Prevence šikany na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic

248.
Macková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Dobrovolnictví v neziskovém sektoru jako forma prevence sociálně patologických jevů

249.
Macurová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Riziko syndromu vyhoření a jeho prevence u pracovníků v dětských domovech | Theses on a related topic

250.
Mačalíková, Aneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Dental hygiene / Dental hygiene
Bachelor's thesis defence: Informovanost laické veřejnosti o účincích fluoridů v prevenci zubního kazu | Theses on a related topic