Theses on a related topic (having the same keywords):

prs, mamografie/woman, breast, zena, carcinoma, mammography, karcinom, prevence, prevention

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Schenková, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence rakoviny prsu

2.
Osmančíková, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence karcinomu prsu | Theses on a related topic

3.
Petreková, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence karcinomu prsu

4.
Dolanská, Helena maiden name: Andrýsková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Alkoholismus u žen a jeho sociální dopady

5.
Kanovníková, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Gynekologická prevence žen v seniorském věku

6.
Salvetová, Jitka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Rakovina děložního čípku a její prevence | Theses on a related topic

7.
Ambrožová, Milena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence kyberšikany na 2. stupni základních škol

8.
Andersová, Ilona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: K domácímu násilí páchanému na ženách a k některým možnostem jeho prevence a pomoci obětem domácího násilí na Trutnovsku

9.
Arlethová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territoral Studies / Central European Studies
Bachelor's thesis defence: Národní protidrogová politika a zkušenosti vězňů

10.
Bábik, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Alkoholismus v silničním provozu jako sociálně patologický jev a úloha strážníka MP Trutnov v prevenci

11.
Bačová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problém psychické manipulace u skupin se sektářskými rysy

12.
Balarinová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence rakoviny prsu

13.
Balášová, Vanda
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Rizikové faktory a postoje pubescentů ke zneužívání návykových látek

14.
Baronová, Adéla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence nozokomiálních nákaz ve vybraných nemocnicích karvinského regionu

15.
Bednárková, Renáta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Patologická závislost na alkoholu u žen, psychické, somatické a sociální změny

16.
Bednářová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Hooligans jako specifická forma vanadalismu v České republice a v zahraničí

17.
Benková, Aneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Rizika závislosti na internetu

18.
Berková, Dagmar
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Problematika patologického hráčství se zaměřením na výskyt v Ostravě

19.
Berková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Gynekologická prevence u dívek užívající hormonální antikoncepci

20.
Bialoňová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kouření a vliv na zdraví | Theses on a related topic

21.
Boháčová, Simona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Formy a projevy syndromu CAN

22.
Bořilová, Natálie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Primární prevence u dospělé populace | Theses on a related topic

23.
Brabcová, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost veřejnosti o prevenci a rizicích klíšťové encefalitidy na Opavsku

24.
Brachniaková, Natálie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Využití volnočasových aktivit jedinců s poruchami chovaní jako prevence delikventního chování | Theses on a related topic

25.
Brixová, Sylva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže na Hlučínsku

26.
Brňáková, Jana maiden name: Ondruszová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Historie a vývoj onemocnění diabetes mellitus se zaměřením na syndrom diabetické nohy

27.
Buchbauerová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Adolescence a pohlavní choroby | Theses on a related topic

28.
Bujáčková, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Primární ošetřovatelská péče o diabetickou nohu

29.
Bujoková, Viktorie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská péče u pacienta s urolithiázou | Theses on a related topic

30.
Bureš, Martin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Návrh preventivních opatření proti syndromu vyhoření u příslušníků Policie České republiky na obvodních odděleních Územního odboru Trutnov

31.
Burianová, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy

32.
Buroňová, Daniela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence konzumace vybraných drog na 2. stupni základní školy

33.
Butorová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u policistů

34.
Buzková, Adéla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků 8. a 9. tříd základních škol o problematice HIV a AIDS

35.
Cágová, Kateřina maiden name: Farbarová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Aktuální trendy přípravy na samostatný život mladistvých výchovného ústavu | Theses on a related topic

36.
Carbol, David
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Problematika prevence sociálního vyloučení na úrovni obce | Theses on a related topic

37.
Carbolová, Romana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika netolismu a jeho prevence u žáků 2. stupně základní školy | Theses on a related topic

38.
Cekotová, Eliška
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

39.
Ciencialová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost o prevenci karcinomu děložního čípku u dívek na základní škole

40.
Cihlářová Anderlová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Bezdomovectví, příčiny a možnosti řešení | Theses on a related topic

41.
Cimbotová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence zneužívání tabákových výrobků a nikotinových sáčků na základní škole | Theses on a related topic

42.
Czekajová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Preventivní prohlídky v době epidemie infekce COVID-19 | Theses on a related topic

43.
Czekajová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření pracovníků v sociálních službách a supervize jako forma prevence. | Theses on a related topic

44.
Čechová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sebepoškozování u žáků druhého stupně základních škol

45.
Čechová, Radka maiden name: Nevlidová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách na Trutnovsku | Theses on a related topic

46.
Černá, Regina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Domácí násilí a vnímání jeho společenské nebezpečnosti

47.
Černý, Václav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Vztah zdravotnických profesí k prevenci a podpoře zdraví.

48.
Česlíková, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence rizik šíření pohlavně přenosných nemocí na úrovni střední školy

49.
Čmakal, Jaromír
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Educational Care for Seniors
Bachelor's thesis defence: Syndrom EAN v domově pro seniory

50.
Davídková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence sexuálního zneužívání u osob s mentálním postižením