Theses on a related topic (having the same keywords):

postizeni, pomoc, client, clovek, canisterapie, klient, vyuziti, human, handicap, help, dog, history, pes, historie canistherapy, use

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Flussová, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Canisterapie a její vliv na život seniorů z pohledu sestry

2.
Gallová, Denisa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Kvalita služeb poskytovaná v příspěvkové organizaci Barevné domky Hajnice | Theses on a related topic

3.
Kajsrlíková, Sabina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention

4.
Lněničková, Marika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Význam asistenčního psa v životě handicapovaného dítěte | Theses on a related topic

5.
Luštinec, Adéla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Canisterapie v domovech pro seniory | Theses on a related topic

6.
Paliderová, Alena
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Studies / Cultural Inheritance in Regional Practice
Master's thesis defence: Kastelologické památky Moravskoslezského kraje a jejich otevřenost pro návštěvníky se psy. Příspěvek k rozvoji volnočasových aktivit pro specifické skupiny klientů. | Theses on a related topic

7.
Pernická, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Využití canisterapie v nemocnicích České republiky

8.
Strnadlová, Adéla
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Problematika financování alternativních metod sociální práce s klientem

9.
Altmannová, Irena
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Podnikatelský záměr - Kynologické centrum Mazlíček s.r.o.

10.
Andersová, Ilona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: K domácímu násilí páchanému na ženách a k některým možnostem jeho prevence a pomoci obětem domácího násilí na Trutnovsku

11.
Andrýsková, Kristýna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Finance
Bachelor's thesis defence: Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

12.
Baklíková, Klára
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Banking
Bachelor's thesis defence: Účelové a neúčelové úvěry českých bank

13.
Baxa, Milan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Uplatnění osob se zdravotním postižením na Trutnovsku

14.
Bejrová, Věra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Oběti a pachatelé domácího násilí v Severovýchodních Čechách

15.
Benc, Martin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Běžný účet u obchodních bank nově působících v českém bankovním sektoru

16.
Borski, Jaroslav
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Komunikace s klienty na Referátu státní sociální podpory v Třinci

17.
Borski, Jaroslav
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Výskyt sociálně patologických jevů ve veřejné správě v Třinci a okolí

18.
Brettschneider, Nikolas
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Asistivní technologie pro seniory | Theses on a related topic

19.
Brídová, Gita
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sociální práce v oblasti domácí hospicové péče na Opavsku

20.
Buzková, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Aktivizace klientů v domovech seniorů a domovech se zvláštním režimem | Theses on a related topic

21.
Cihlářová Anderlová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Bezdomovectví, příčiny a možnosti řešení | Theses on a related topic

22.
Čechová, Radka maiden name: Nevlidová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Vzájemné vztahy rodiny a klientů žijících dlouhodobě v pobytových sociálních službách na Trutnovsku | Theses on a related topic

23.
Černohorský, Erik
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Bezpečností opatření v době Covid-19 v Domově důchodců Proseči u Pošné p.o. | Theses on a related topic

24.
Čunková, Nikola
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Výzkum kvality poskytovaných služeb sociální péče v Domově se zvláštním režimem Pržno

25.
Dlouhá, Jarmila maiden name: Lavičková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Odborné sociální poradenství na příkladu Občanské poradny v Děčíně | Theses on a related topic

26.
Fogiel, Michał
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Bachelor's thesis defence: P: In flagrante delicto - Shanghai
Bachelor's thesis defence: T: Instantní fotografie po skončení éry polaroidových fotoaparátů.

27.
Fojtíková, Simona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Svéprávnost v životě občana | Theses on a related topic

28.
Gábrtová, Anna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Specifika práce sociálního pracovníka v denním stacionáři | Theses on a related topic

29.
Galová, Sára
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies under way
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Ochrana osobnosti klienta sociálního zařízení

30.
Gašparová, Erika maiden name: Gašparová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Aktuální problémy při poskytování sociálního poradenství v současné době | Theses on a related topic

31.
Godziková, Adriana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies under way
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Povědomí žáků na vybraných středních školách o domácím násilí | Theses on a related topic

32.
Haladejová, Veronika maiden name: Škopková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Čmeláček z.s. | Theses on a related topic

33.
Havelková, Petra
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Úloha diagnostického ústavu v realizaci ústavní a ochranné výchovy

34.
Hlavsová, Elena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Komparace profesních kompetencí pracovníků přímé péče v domově pro seniory

35.
Holbová, Markéta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Hodnocení spokojenosti klientů hotelu Jelenovská

36.
Hrčková, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Uplatňování profesní etiky sociálních pracovníků při poskytování péče seniorům

37.
Hromasová, Martina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Průzkum sociálně patologických jevů dětí a mládeže v Havířově v období 2006 - 2010

38.
Hrušková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Výcvik dobrovolníků v Dobrovolnickém centru Elim Opava

39.
Hryzáková, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Integration
Bachelor's thesis defence: Využití fondů Evropské unie na Českobudějovicku

40.
Hyžáková, Dominika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Analýza nabídky poznávacích zájezdů cestovní kanceláře Diana Tour, spol. s r. o.

41.
Chrastinová, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Občanské sdružení SPOLU Olomouc a její pomoc při zapojení lidí s mentálním postižením do života

42.
Chylíková, Mariana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Analýza spokojenosti klientů se službami lázeňského zařízení Karlova Studánka

43.
Jacková, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Spokojnosť zákazníkov v bankovom sektore

44.
Jakešová, Radka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Právo sociálního zabezpečení realizované Úřadu práce v Novém Jičíně v oblasti sociálního práva

45.
Janová, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Implementace konceptu Bazální stimulace do ošetřovatelské péče ve vybraných zařízeních sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

46.
Jirásková, Alena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Práce terénního sociálního pracovníka s uživateli návykových látek

47.
Kaštovská, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Percepce pečovatele z pohledu klientů pečovatelské služby v rodinách

48.
Kincová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Prostředí domova mládeže a jeho sociální klima | Theses on a related topic

49.
Konečná, Lenka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Bachelor's thesis defence: P: Moldava
Bachelor's thesis defence: T: Pes v současné světové fotografii po roce 2000

50.
Kopková, Vendula maiden name: Košťálová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Právní postavení občana při vyjádření dříve vysloveného přání | Theses on a related topic