Theses on a related topic (having the same keywords):

legislation, legislativa, social work, comparison, pomoc, socialni prace, handicap, help, komparace assistance dog, asistencni pes

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hrčková, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Uplatňování profesní etiky sociálních pracovníků při poskytování péče seniorům

2.
Filipczyková, Barbora
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Efektivní práce s handicapovanými uživateli v prostředí veřejných knihoven

3.
Galářová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Komparace činnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Prostějově a v Šumperku

4.
Miklósyová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Domácí násilí páchané na ženách

5.
Pala, Radim
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Srovnání internetového bankovnictví u vybraných bank v ČR

6.
Šmajstrlová, Aneta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Průzkum tolerance veřejnosti k integraci handicapovaných do společnosti

7.
Zbořilová, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Canisterapie a její využití u handicapovaných | Theses on a related topic

8.
Andersová, Ilona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: K domácímu násilí páchanému na ženách a k některým možnostem jeho prevence a pomoci obětem domácího násilí na Trutnovsku

9.
Balická, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sociální solidarita a úloha státu, obce i rodiny v péči o seniory

10.
Baňouchová, Karina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitele v cestovním ruchu v České republice

11.
Bartoň, Ondřej
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Průzkum spokojenosti sociálních pracovníků v Domově se zvláštním režimem Pržno

12.
Bartošová, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Možnosti financování sociálního podnikání občanského sdružení Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

13.
Bejrová, Věra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Oběti a pachatelé domácího násilí v Severovýchodních Čechách

14.
Bělíčková, Barbora
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Vězeňské knihovny a čtenářské preference odsouzených

15.
Binarová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Nástroje slaďování rodinného a pracovního života | Theses on a related topic

16.
Braunová, Alena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Vývoj českého školství ve vybraných obcích Královédvorska (Dubenec, Kuks, Žireč-Městys) v letech 1945-1968

17.
Brídová, Gita
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sociální práce v oblasti domácí hospicové péče na Opavsku

18.
Cichrová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Bezpečnost elektronické komunikace v praxi

19.
Cízlerová, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Postavení sociálního pracovníka na Úřadu práce České republiky | Theses on a related topic

20.
Cupianová, Marcela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zátěžové situace u sociálních pracovníků z hlediska gender

21.
Čeganová, Barbora
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Franchising v české gastronomii

22.
Černá, Regina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Domácí násilí a vnímání jeho společenské nebezpečnosti

23.
Černohorská, Karin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sociální práce ve FOD Klokánek

24.
Černý, Michal
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information studies with the focus on library science
Bachelor's thesis defence: Analýza stavu služeb dodávání dokumentů v ČR v návaznosti na současnou legislativu

25.
Čiháčková, Iveta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zacházení s nezletilými pachateli trestné činnosti

26.
Davidová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sociální práce a komunikace se zrakově hendikepovanými

27.
Dohnalová, Anna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Analýza franchisingového podnikání v České republice

28.
Dordová, Šárka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes

29.
Dudová, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Sociálně aktivizační služby v oblasti vzdělávání v sociálně slabých rodinách s dětmi v okolí města Šumperk

30.
Duchoňová, Zdeňka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Analýza financování dětských domovů

31.
Dziadek, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Péče o zaměstnance v Třineckých železárnách v letech 1945 - 1948 | Theses on a related topic

32.
Fiorová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Centrum sociálních služeb Jeseník

33.
Fucimanová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence záškoláctví na druhém stupni základní školy | Theses on a related topic

34.
Gebauerová, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Komparace terciární sféry vzdělávacího systému České republiky a Kanady

35.
Godziková, Adriana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Povědomí žáků na vybraných středních školách o domácím násilí | Theses on a related topic

36.
Górecká, Karin
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Marketing neziskových subjektů v kontextu specifik financování, zdaňování a účetnictví neziskových organizací

37.
Gregorová, Ester
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Popis procesu přechodu mladých dospělých ze zařízení ústavní výchovy v Pardubickém a Zlínském kraji, které prošly rozdílnou transformací péče o ohrožené děti a mladistvé | Theses on a related topic

38.
Greschnerová, Karina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Financování školství v ČR

39.
Hajduková, Aneta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Účetní, daňové a legislativní aspekty zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním

40.
Hánlová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Terénní sociální práce s lidmi bez přístřeší ve vybrané lokalitě | Theses on a related topic

41.
Harvanová, Renata
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Sestavení účetní závěrky

42.
Holbojová, Martina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Když se domov změní v noční můru

43.
Holbojová, Martina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Fundraisingová strategie nestátní neziskové organizace Slezské diakonie - střediska Elpis

44.
Honešová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Sociální práce v mezinárodní pomoci a spolupráci

45.
Hornychová, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vliv systému pomoci v hmotné nouzi na vznik sociálně patologických jevů
Bachelor's thesis defence: Názory sociálních pracovníků na systém dávek pomoci v hmotné nouzi v kontextu prevence sociálně patologických jevů

46.
Hryzáková, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Integration
Bachelor's thesis defence: Využití fondů Evropské unie na Českobudějovicku

47.
Hurtová, Jitka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Obchodní závazkové vztahy České pošty,s.p.

48.
Hůšová, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Dítě s poruchou příjmu potravy v rodině

49.
Chomová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sociální práce s umírajícími

50.
Chovancová, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Subkultura hooligans jakou součást životního stylu