Theses on a related topic (having the same keywords):

ucetnictvi, prispevkove organizace, pomocny analyticky prehled, knihovna, zrizovatel.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

151.
Plandorová, Tereza
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Přechod fyzické osoby z daňové evidence podnikatele na vedení účetnictví

152.
Pobeška, Matúš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Účetní, daňové, kalkulační a investiční odpisy

153.
Pokorná, Martina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Pomocný analytický přehled - nový způsob vykazování účetnictví

154.
Pospěchová, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Dlouhodobý majetek v účetnictví, daňové aspekty

155.
Postulka, Filip
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Japonská manga v knihovních odděleních pro děti a mládež | Theses on a related topic

156.
Potyková, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Financování speciální mateřské školy Klíček

157.
Prokšová, Ivana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Projekt "Kniha mého srdce" - srovnávací studie.

158.
Remešová, Alžběta
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Co je to knihovna a k čemu slouží - analýza výpovědí dospívajících respondentů

159.
Richterová, Iva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Sloučení příspěvkových organizací a jeho dopad na hospodaření a účetnictví | Theses on a related topic

160.
Rozehnalová, Bohumila
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Scénář literární výstavy k celoživotnímu dílu Jaroslava Kovandy

161.
Rozprýmová, Martina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod z ekonomického informačního systému Money S3 na BYZNYS ve společnosti Česká distribuční a.s.

162.
Rusnoková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod podnikatele (fyzické osoby) z daňové evidence na vedení účetnictví

163.
Rybářová, Karolína
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Služby pro národnostní menšiny na příkladu Knihovny města Ostravy

164.
Rychtárková, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Převod z daňové evidence na účetnictví v souvislosti s reformou veřejných financí

165.
Řičicová, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Marketingová komunikace v prostředí veřejných knihoven

166.
Řičicová, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type

167.
Říhová, Martina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Mobilní aplikace jako trend v knihovnách | Theses on a related topic

168.
Římovská, Lucie
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Čas, prostor a elektronická komunikace

169.
Samek, Jiří
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Business)
Master's thesis defence: Ekonomické hodnocení výhodnosti stavebních zakázek | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ekonomické hodnocení výhodnosti stavebních zakázek | Theses on a related topic

170.
Samsonová, Hana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Business)
Bachelor's thesis defence: Podnikatelský plán | Theses on a related topic

171.
Schillerová, Jana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: (Ne) tradiční práce s dospělým čtenářem.

172.
Schillerová, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Výkazy účetní závěrky a jejich vypovídací schopnost společnosti MSV Metal Studénka, a. s.

173.
Schönová, Gabriela maiden name: Petříková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Finanční leasing

174.
Schrammová, Dominika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Čtenářské akce regionálních knihoven a dospívající čtenář | Theses on a related topic

175.
Schrammová, Dominika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Library Science / Public community type libraries
Master's thesis defence: Udržitelnost v knihovnách Moravskoslezského kraje | Theses on a related topic

176.
Sikorová, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Hospodaření Středního odborného učiliště stavebního, Opava, p.o. v letech 2007 - 2013

177.
Skalická, Iveta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Finanční pronájem v daňových a účetních souvislostech

178.
Steinová, Tereza
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Knihovna jako prostor pro inspiraci | Theses on a related topic

179.
Strejčková, Lucie
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Medializace veřejných knihoven

180.
Strzelecká, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services

181.
Stržínková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Rozdíly mezi vedením účetnictví u podnikatelských a neziskových organizací

182.
Střešinková, Radka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Knihovna v Břidličné v letech 1945-2008

183.
Stuchlíková, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví v podmínkách firmy HS system, Petr Helísek

184.
Suchánková, Ludmila
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Knihovny v síťové společnosti - Distribuce informací mezi paměťovými institucemi

185.
Šařecová, Gabriela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Využívání nástrojů Public Relations ve veřejných knihovnách | Theses on a related topic

186.
Ševela, Martin
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Webová prezentace knihovny jako nástroj pro komunikaci s uživatelem

187.
Šimková, Blanka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Řízení lidských zdrojů ve veřejných knihovnách

188.
Šimková, Blanka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Model strategie řízení knihovny

189.
Škopová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Komparace fungování knihoven Trutnov a Náchod

190.
Šlosarová, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Účetní a daňová analýza společnosti - BBA HRANICE, spol. s r.o.

191.
Šomková, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Problematika sestavení účetní závěrky

192.
Šťastná, Iveta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Specifika účetnictví, výkaznictví a financování příspěvkových organizací (umělecké školy)

193.
Štefíková, Ivana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Účetní závěrka společenství vlastníků jednotek

194.
Štefíková, Ivana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Accounting and Taxes)
Master's thesis defence: Účetnictví bytových družstev a účetnictví společenství vlastníků jednotek

195.
Štenclová, Marcela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Domácí knihovnička

196.
Štěpánová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Rozvoj veřejné knihovny v Pardubicích a naplňování jejích klíčových rolí v komunitním rámci

197.
Štrbačková, Zdeňka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Tvorba vnitropodnikových směrnic ve výrobní společnosti

198.
Štrbačková, Zdeňka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Accounting and Taxes)
Master's thesis defence: Účetní závěrka výrobní společnosti

199.
Švancarová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Realizace hlavních úkolů Městské knihovny v Kopřivnici, p. o. v letech 2005-2010

200.
Těžká, Andrea
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Podpora čtenářské gramotnosti dětí předškolního a školního věku v Městské knihovně Krnov na příkladu projektu Bookstart