Theses on a related topic (having the same keywords):

ucetnictvi, prispevkove organizace, pomocny analyticky prehled, knihovna, zrizovatel.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Di-Giustová, Renata
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Accounting and Taxes)
Master's thesis defence: Rozsah vedení účetnictví příspěvkových organizací zřízených obcí Třinec

2.
Chodilová, Alena
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Muzeum Komenského v Přerově

3.
Prachařová, Iveta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Interní směrnice příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem

4.
Režná, Libuše
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Dlouhodobý majetek v účetnictví z pohledu příspěvkové organizace

5.
Ambrožová, Vendula
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Historie a současnost Městské knihovny ve Vítkově

6.
Ambrožová, Vendula
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Požadavky normy ISO 9001 a jejich implementace do systému řízení knihoven

7.
Antochová, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Dlouhodobý hmotný majetek z hlediska české účetní legislativy a IFRS

8.
Balonová, Isabela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Změna právní formy podnikání firmy Centrum rehabilitační péče s.r.o.

9.
Baronová, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod z daňové evidence na účetnictví v podmínkách firmy

10.
Bartošková, Lucie
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Komunitní role knihoven se zaměřením na Místní lidovou knihovnu Bělčice

11.
Bartošová, Kateřina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Reklama a image knihoven ve 21.století

12.
Bařáková, Lenka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Postoj dětského čtenáře ke knize, knihovníkovi a knihovně.

13.
Bašistová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Komparace hospodaření a analýza finanční situace vybraných územních samosprávných celků | Theses on a related topic

14.
Běláková, Pavlína
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Human Studies / Library Science in combination with another discipline, Museology in combination with another discipline
Bachelor's thesis defence: Pornografická literatura z pohledu knihovny

15.
Bémová, Dominika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Problematika přechodu podnikatelského subjektu z daňové evidence na účetnictví

16.
Berkovcová, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Vliv vedení daňové evidence a účetnictví na daňový základ ve vybraném podnikatelském subjektu | Theses on a related topic

17.
Bezděková, Dagmar
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Podnikatelské subjekty v ČR se zřetelem na státní podnik

18.
Bojková, Markéta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Specifika pořizování a vyřazování dlouhodobého majetku z aspektu účetnictví
Bachelor's thesis defence: Účetní a daňové aspekty přechodu z daňové evidence na účetnictví z důvodu změny právní formy

19.
Bolfová, Klárka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Možnosti spolupráce pedagogické SŠ s knihovnou městského typu v rámci vzdělávacích akcí zaměřených na děti předškolního věku

20.
Bordács, Roman
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Finanční leasing v účetních a daňových souvislostech

21.
Brázdilová, Aneta
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Historie knihovny Kroměřížska - příspěvkové organizace od roku 1997 po současnost

22.
Brázdilová, Aneta
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Definice komunitní knihovny u nás a ve světě

23.
Brulíková, Zlata
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Human Studies / German in combination with another discipline, Library Science in combination with another discipline
Bachelor's thesis defence: Knihovna Františka Bartoše ve službách veřejnosti

24.
Bučeková, Eva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Problematika přechodu podnikatelského subjektu z daňové evidence na vedení účetnictví | Theses on a related topic

25.
Burešová, Jana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Knihovna včera, dnes a zítra

26.
Burgott, Lukáš
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Existence a fungování knihoven při dětských domovech

27.
Byrtusová, Kristýna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod podnikatele René Galáska z daňové evidence na vedení účetnictví

28.
Cáblová, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Leasing z účetního a daňového pohledu

29.
Cichrová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Gymnaziální knihovna ve Valašském Meziříčí

30.
Čechová, Alexandra
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Osobnost manažera v instituci knihovna

31.
Čermák, Vít
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defence: Účetní prameny českomoravské bailie řádu německých rytířů ve středověku

32.
Černavová, Radka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Aktuální trendy knihovních katalogů: katalogy nové generace

33.
Černý, Martin
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: Model implementace a analýza přínosů elektronické fakturace

34.
Češlová, Štěpánka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví

35.
Čížková, Lada
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Analýza daňových a účetních aspektů u podnikatelských subjektů

36.
Davidová, Denisa
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Komparace financování vybraných příspěvkových organizací | Theses on a related topic

37.
Děcká, Božena
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Implementace marketingu do řízení veřejných knihoven

38.
Dezort, Tomáš
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Trendy v oblasti elektronických knih

39.
Di-Giustová, Renata
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Rozdíly mezi vedením účetnictví u podnikatelských a neziskových subjektů

40.
Dordová, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví

41.
Dorko, Lucie
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Knihovny Zemského archivu v Opavě

42.
Dořičáková, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Mzdové účetnictví ve firmě

43.
Dusková, Anna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Nestátní neziskové organizace a jejich význam v systému sociálních služeb na příkladu vybraných nestátních neziskových organizací | Theses on a related topic

44.
Dvořáček, Michal
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Moravskoslezská vědecká knihovna v kostce

45.
Dyworová, Gabriela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Hodnocení organizačních změn v Albrechtově střední škole

46.
Ehlerová, Pavla
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Realizace studijního programu Informační studia a knihovnictví v ČR - srovnávací studie

47.
Ferfecká, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Hospodaření Městské nemocnice Ostrava, p.o. v letech 2007 - 2013

48.
Firlová, Kristýna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Komparace finančního zdraví vybraných vinařství v České republice

49.
Fischer, Lukáš
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Senoři a komunitní knihovny

50.
Fiurášková, Dana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Geneze vedení účetnictví fyzických osob od roku 1993 v podmínkách České a Slovenské republiky