Theses on a related topic (having the same keywords):

nemoc, patient, lay public, informovanost, laicka verejnost, awareness, multiple sclerosis, pacient, roztrousena skleroza, disease

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

201.
Tomalová, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komunikace s pacientem na umělé plicní ventilaci

202.
Tomalská, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelský proces u pacienta po operaci srdeční chlopně | Theses on a related topic

203.
Trembuláková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Bazální stimulace a její využití v praxi

204.
Trojovská, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost dospělých klientů o možnostech očkování v České republice

205.
Uvírová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Bezmocnost v nemoci a existenciální problematika v ošetřovatelství

206.
Vacková, Naděžda
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Postup při poskytování a vyhledávání první pomoci laikem | Theses on a related topic

207.
Valášková, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Připravenost firmy CS CABOT na realizaci znalostního managementu

208.
Večerková, Simona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Potřeba spánku u pacientů v intenzivní péči

209.
Veiková, Věra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Role vybraného pobytového zařízení v péči o nemocné s roztroušenou sklerózou

210.
Vicherková, Dagmar
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komunikace sester s pacienty v chirurgické ambulanci

211.
Vlček, Michal
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Agrese ve zdravotnické profesi | Theses on a related topic

212.
Vlčková, Sabina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Agresivita ve zdravotnictví | Theses on a related topic

213.
Vlková, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komunikace s pacienty na umělé plicní ventilaci

214.
Vojtíková, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Roztroušená skleróza, včasná rehabilitace a úloha sestry
Bachelor's thesis defence: Roztroušená skleróza, včasná rehabilitace a úloha sester

215.
Vojtová, Gabriela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Respektování důstojnosti pacienta v rámci ošetřovatelské péče

216.
Vychodilová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Primární prevence a edukace u žen s predispozicemi pro vznik křečových žil na dolních končetinách

217.
Wagnerová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Riziko infekce pacientů s hematoonkologickým onemocněním

218.
Wilczynska, Fatima
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komplexní péče o dysfagického pacienta | Theses on a related topic

219.
Wrzecionková, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Laická první pomoc u osob s infarktem myokardu

220.
Zajícová, Anna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života u pacientů před a po kardiochirurgické operaci

221.
Závodníková, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Zmapování problematiky informovanosti rodičů o zásadách první pomoci při úrazech dětí

222.
Zuzaňáková, Renáta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života hemodialyzovaných pacientů

223.
Zwrtková Ivanovová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Stav informovanosti laické veřejnosti o agenturách domácí péče

224.
Žáková, Dominika maiden name: Žáková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků střední školy o možné prevenci pohlavně přenosných nemocí

225.
Žárská, Renáta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukační znalosti pacientů u totální náhrady kyčle

226.
Barczyński, Wojciech
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Master's thesis defence: P: Rezidua | Theses on a related topic
Master's thesis defence: T: Polská agentura fotografů FORUM | Theses on a related topic

227.
Bayerová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků středních škol o rizicích užívání drog

228.
Bernatíková, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života u pacienta se syndromem diabetické nohy

229.
Blažková, Linda
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Marketingová komunikace farmaceutických firem

230.
Bochňáková, Helena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Význam volnočasových aktivit hospitalizovaných dětí z pohledu sestry

231.
Bulíčková, Markéta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Regionální školství v okrese Přerov

232.
Cmíralová, Daniela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Spolupráce všeobecných sester a rehabilitačních pracovníků v komplexní péči o pacienty s traumatickým poraněním

233.
Čepelíková, Karin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Pojetí nemoci u pacientů s chronickým onemocněním srdce

234.
Davidová, Šárka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Stravovací možnosti pro účastníky cestovního ruchu s celiakií v Kraji Vysočina

235.
Drga, Dennis
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Pohled muže v roli všeobecné sestry | Theses on a related topic

236.
Dunová, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost středoškolských studentek o pozitivách a negativách hormonální antikoncepce.

237.
Faltová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Pojetí nemoci pacientem s Crohnovou chorobou

238.
Filipcová, Denisa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Rodičovství u žen s roztroušenou mozkomíšní sklerózou | Theses on a related topic

239.
Frolichová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost o ošetřovatelské péči z pohledu klientů se stomií

240.
Gallusová, Karin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Roztroušená mozkomíšní skleróza z pohledu pacientů | Theses on a related topic

241.
Gaska, Piotr
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Bachelor's thesis defence: P: Zdá se, že je vše v pořádku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: T: Estetika válečné fotografie v XXI století | Theses on a related topic

242.
Gryczová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Subjektivní pocity pacientů s podtlakovou terapií

243.
Halamajová, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: Teaching Culture in English Lessons

244.
Hatlapatka, Ondřej
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Integration
Bachelor's thesis defence: Povědomí studentů o Evropské unii a návrh inovace informovanosti v České republice

245.
Heinzová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Problematika informovanosti klientů po manuální kompresi arterie femoralis sestrou v rámci intervenčního výkonu

246.
Holá, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Podpora doprovázením u osob v terminálním stádiu umírání

247.
Jatelová, Alexandra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků druhého stupně základních škol o poskytování první pomoci | Theses on a related topic

248.
Jiříková, Marta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Využití konceptu bazální stimulace v ošetřovatelské praxi na pracovištích intenzivní péče u dospělých

249.
Johnová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Dental hygiene / Dental hygiene
Bachelor's thesis defence: Spolupráce dentální hygienistky a parodontologa | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Spolupráce dentální hygienistky a parodontologa | Theses on a related topic

250.
Johnová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Agresivní pacient v ambulantní péči | Theses on a related topic