Theses on a related topic (having the same keywords):

nemoc, patient, lay public, informovanost, laicka verejnost, awareness, multiple sclerosis, pacient, roztrousena skleroza, disease

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Jochcová, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Problematika financování hospicové péče v konkrétní organizaci

252.
Juřenová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Potřeby dívek a mladších žen v oblasti informovanosti o hormonální antikoncepci

253.
Kalusová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost seniorů o problematice sekundární prevence v ordinaci praktického lékaře pro dospělé

254.
Karásková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sebepoškozování u dětí

255.
Kašpárková, Iva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost studentů středních škol o problematice AIDS

256.
Kavanová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Nemoc jako sociální událost a její zabezpečení v rámci mezinárodního srovnání | Theses on a related topic

257.
Kišková, Petra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Povědomí obyvatel Havířova o nabízených sociálních službách | Theses on a related topic

258.
Klimešová, Bára
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Accounting and Taxes)
Master's thesis defence: Dopady pandemie COVID-19 na hospodaření zdravotních pojišťoven v ČR | Theses on a related topic

259.
Klimešová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vyrovnávání se s psychotickým onemocněním z pohledu nemocných a jejich rodin

260.
Knybel, Dominik
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komplikace extrakorporální membránové oxygenace související s pacientem. | Theses on a related topic

261.
Kolková, Libuše
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská péče o pacienta v paliativní péči

262.
Kovaříková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Názory studentů středních zdravotnických škol na ageismus ve zdravotně sociálních zařízeních

263.
Krawczyková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Povědomí studentů Střední průmyslové školy na postavení a potřeby tělesně postižených osob v majoritní společnosti

264.
Kreuzbergerová, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost o screeningovém programu kolorektálního karcinomu u bezpříznakových osob do 50 let

265.
Krumniklová, Nikola maiden name: Černíková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Lázeňský pacient v kontextu ošetřovatelské péče | Theses on a related topic

266.
Krupa, Lukáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Právní aspekty změn systému nemocenského pojištění v období let 2018 až 2021 | Theses on a related topic

267.
Kubičíková, Patricie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Režimová opatření u pacientů s idiopatickými střevními záněty. | Theses on a related topic

268.
Kubná, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným permanentním močovým katétrem v souvislosti s výskytem infekce | Theses on a related topic

269.
Kubná, Sandra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Pojetí a vnímání nemoci z pohledu hemodialyzovaného klienta

270.
Lipková, Lenka maiden name: Effenbergerová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Kvalita života v paliativní péči o nemocné | Theses on a related topic

271.
Lipusová, Daria
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Komunikační mix firmy Walmark, a.s.

272.
Lučná, Nela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Práva a povinnosti pacienta | Theses on a related topic

273.
Malchárková, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská péče u pacientů po operaci plic | Theses on a related topic

274.
Marešová, Ivona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Přístup laické veřejnosti k pacientům s demencí | Theses on a related topic

275.
Martínková, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Péče o periferní žilní vstupy

276.
Matula, Kamil maiden name: Matula
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information studies with the focus on library science
Bachelor's thesis defence: Projevy ekonomické krize v informačním okruhu hromadných sdělovacích prostředků (masmédií)

277.
Mikošková, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost rodiček o péči o novorozence

278.
Mikulenková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Management hojení ran podtlakovou terapií

279.
Mílková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence stranové změny v perioperační péči | Theses on a related topic

280.
Minárová, Simona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Přínos internetového poradenství pro nemocné s virovou hepatitidou

281.
Mokrá, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Moderní metody v léčbě chronických ran

282.
Mokrošová, Petra
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Analýza profilu obyvatele lázeňského místa Karviná

283.
Moravcová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost dospělé populace o prevenci karcinomu plic

284.
Morávková, Pavla
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: Illness as an Imaginative Event in Jo Shapcott's Poetry | Theses on a related topic

285.
Nachtmannová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost dospívajících dívek o antikoncepci

286.
Nazirov, Jaroslav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: K vybraným faktorům ovlivňující resocializaci lidí bez přístřeší v okrese Jičín | Theses on a related topic

287.
Nováková, Kamila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Úloha sociálního pracovníka v životě osob s roztroušenou sklerózou. | Theses on a related topic

288.
Ondráčková, Lenka maiden name: Steuerová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Dialýza: životní změna | Theses on a related topic

289.
Parysová, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Zákon o sociálních službách v povědomí zdravotnických pracovníků ve vybrané zdravotnické organizaci

290.
Podešvová, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Spokojenost sluchově postižených seniorů s informovaností ve zdravotnických zařízeních

291.
Polesová, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukace a informovanost pacientů při léčbě warfarinem

292.
Půlkrábková, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Míra informovanosti klientů Úřadu práce Trutnov, oddělení státní sociální podpory, o příspěvku na bydlení

293.
Řezníček, Michal
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German for Teachers
Bachelor's thesis defence: Der Roman "Das Schloss" als Spiegelbild von Franz Kafkas Leben

294.
Sekaninová, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Riziko pádu a riziko poškození po operaci katarakty

295.
Schmidtová, Vanesa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská problematika u pacienta podstupujícího kolonoskopii | Theses on a related topic

296.
Sitová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Celostní pohled na zdraví

297.
Skákalová, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Larvální terapie z pohledu pacienta

298.
Sklenářová, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Připravenost absolventů Obchodně - podnikatelské fakulty v Karviné pro jejich uplatnění na trhu práce pomocí HR managementu

299.
Slobodová, Helena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Podpora rodičů před operačním výkonem dítěte

300.
Sokolová, Mariana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic