Theses on a related topic (having the same keywords):

nemoc, patient, lay public, informovanost, laicka verejnost, awareness, multiple sclerosis, pacient, roztrousena skleroza, disease

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

301.
Souralová, Denisa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Paliativní péče v interních oborech | Theses on a related topic Display description

302.
Světlíková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Marketingová komunikace obce Horní Tošanovice

303.
Světnická, Gabriela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost rodičů o poskytování laické první pomoci dětem

304.
Szmeková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Pojetí nemoci u pacientů s ankylozující spondylitidou

305.
Šemla, Pavel
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / German
Master's thesis defence: Deutsche und tschechische Phraseologismen zum Ausdruck des physichen Befindens des Menschen (Gesundheit, Krankheit,Müdigkeit, Schläfrigkeit, Hunger, Durst, Betrunkenheit, Sterben,Tod) . Ein Vergleich

306.
Šinclová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Očkování na žádost z pohledu laické veřejnosti

307.
Škutová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost veřejnosti o možnostech využití služeb agentury domácí péče

308.
Šťastná, Karla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Aktivity denního života lidí na invalidním vozíku | Theses on a related topic

309.
Štreitová, Natálie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Život s kardiostimulátorem | Theses on a related topic

310.
Štůralová, Dagmar
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úzkost u pacientů v souvislosti s provedením operačního výkonu

311.
Šupinová, Adéla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Bolest u pacientů se systémovým lupusem erythematodes

312.
Tarabová, Gabriela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Aspekty života s roztroušenou sklerózou

313.
Teličková, Zuzana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English
Master's thesis defence: Illness in Ian McEwan's Fiction

314.
Tichotová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Rozvoj odlehčovacích služeb jako základní předpoklad pro oddálení potřeby péče v pobytových zařízeních sociálních služeb pro ORP Nové Město nad Metují | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Rozvoj odlehčovacích služeb jako základní předpoklad pro oddálení potřeby péče v pobytových zařízeních sociálních služeb pro ORP Nové Město nad Metují | Theses on a related topic

315.
Tománková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Šikana na pracovišti a její prevence

316.
Tonhauserová, Eliška
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies, General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků základních škol v oblasti poruch příjmu potravy

317.
Toralová, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Učitelství pro střední školy / Secondary school teacher training in general subjects with specialization in Czech, Secondary school teacher training in general subjects with specialization in Czech, Secondary School Teacher Training in History, Teacher Training - shared framework
Master's thesis defence: Povědomí dnešních dospívajících o vybraných evropských bájích.

318.
Turková, Jarmila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Péče o pacienta s Myasthenia gravis | Theses on a related topic

319.
Tymlová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost rodičů o péči u dětí s vybranými onemocněními dýchacích cest

320.
Tyndyk, Tomasz
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Master's thesis defence: P: Návštěva | Theses on a related topic
Master's thesis defence: T: Současná polská divadelní fotografie. Tvorba nebo odkaz reality? | Theses on a related topic

321.
Veselá, Lenka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Léčebná výživa v Lázních Bechyně

322.
Vyskočilová, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Trombolýza u pacientů s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

323.
Závodná, Anna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Zdravá výživa jako problém dospělých lidí

324.
Zechová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dopad rozvodů na děti