Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Miloš Zapletal, nar. 11. 4. 1987 ve Vítkově, ženatý, dvě děti.
Pracoviště
 • Ústav historických věd FPF SU
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Ph.D., hudební věda, FF MU (disert. práce Vybrané problémy janáčkovské recepce)
 • 2013: Mgr., hudební věda, FF MU (s vyznamenáním)
 • 2012: Bc., teorie a dějiny filmu a AV kultury, FF MU
 • 2011: Bc., hudební věda, FF MU (s vyznamenáním)
Přehled zaměstnání
 • od 2021: Děkanát, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, vědecký pracovník (postdoktorand)
 • od 2018: FPF Slezské univerzity, Ústav historických věd, odborný asistent
 • 2018–2021: PdF UHK, Katedra kulturních a náboženských studií, odborný asistent
 • 2015–2018: Etnologický ústav AV ČR, Praha, doktorand
 • 2014–2015: Konzervatoř Brno, učitel
Pedagogická činnost
 • muzeologie, ochrana kulturního dědictví
Vědeckovýzkumná činnost
 • hudební muzeologie; musikologie; kulturní historie; to vše zejm. s ohledem na moravskou hudbu 19. a 20. století.
Studijní pobyty
 • 7/2016 Digital Humanities at Oxford Summer School (Oxford, VB)
 • 7/2015 Society for Music Analysis Summer School (Keele University, VB)
Univerzitní aktivity
 • člen Rady IGS SU
Mimouniverzitní aktivity
 • TA ČR – hodnotitel projektů (AL – Umění, architektura, kulturní dědictví) (od 2020)
 • Opus musicum – člen redakční rady časopisu (od 2021)
 • Česká společnost pro hudební vědu – člen (od 2021)
 • Start, interní program UK – hodnotitel projektů (od 2020)
 • Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa an der Universität Leipzig – člen spolku (od 2020)
 • Interní grantový systém Slezské univerzity – člen rady (od 2019)
 • Cambridge Scholars Publishing – člen poradního sboru (od 2017)
 • Royal Musical Association – člen spolku (2013–2015)
 • Akademický senát FF MU – senátor (2014)
 • Studentský vědecký klub MU – člen spolku (od 2014)
 • Editio Janáček, o.p.s. – člen dozorčí rady (2015–2017)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2021: uděleno stipendium Nadačního fondu Františka Topiče
 • 2011: 2. místo ve studentské soutěži České společnosti pro hudební vědu
Vybrané publikace - od roku 2019
 • ZAPLETAL, Miloš. Hudebně-muzeologické myšlení od 18. století do roku 1945. Opavě: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022. 135 s. ISBN 978-80-7510-515-8. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Nad Štědroňovou minioperou o Mendelovi. Opus musicum. 2022, roč. 54, č. 3, s. 100-103. ISSN 0862-8505. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Zemřel Karel Boženek, opavský muzikolog a muzeolog. Opus musicum. 2022, roč. 54, č. 3, s. 114-117. ISSN 0862-8505. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Mendel, Křížkovský a Janáček. Muzeum bulletin. 2022, Neuveden, SUPLEMENT/22, s. 28-31. ISSN 2787-9518. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Jak psát nové dějiny moravské hudby 19. a 20. století? Několik předběžných poznámek a úvah. Muzikologické fórum. 2022, roč. 11, 1-2, s. 118-128. ISSN 1805-3866. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Karel Boženek – hudební muzeolog (1938–2022). Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2022, roč. 15, 12.12.2022, s. 235-241. ISSN 1803-411X. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hudebně-muzejní prezentace z pohledu Vladimíra Helferta. Opus musicum. 2021, roč. 53, č. 4, s. 28-51. ISSN 0862-8505. stránky časopisu info
 • ZAPLETAL, Miloš. Willner, Arthur. Oxford University Press, 2021. 5 s. Grove Music Online. Odkaz na příslušné slovníkové heslo info
 • ZAPLETAL, Miloš. The New Hope of the Czech Minority: The Earliest Reception of Leoš Janáček and His Music (1872–1876). In Helmut Loos – Klaus-Peter Koch – Stegan Keym. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2020. s. 65-94. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Heft 22. ISBN 978-3-926196-81-1. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Bibliografie slovenské hudební muzeologie. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2020, roč. 13, 31.12.2020, s. 205-217. ISSN 1803-411X. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Muzea skladatelů a jejich muzeologická reflexe. In Soňa Šváčová. Museologica literaria 2019: zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou 4. – 5. júna 2019 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2020. s. 211-223. ISBN 978-80-972076-5-6. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Civilist Tendencies in the Inter-war Czech Music: at the Beginning of a Research. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 237-251. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2019-1-15. URL info
 • ZAPLETAL, Miloš. Lenka Křupková – Jiří Kopecký (eds.): Czech Music Around 1900. Hudební věda. 2019, roč. 56, č. 3, s. 343-349. ISSN 0018-7003. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Helfert’s Theory of a Music Museum ("Musical Archive") / Helfertova teorie hudebního muzea ("hudebního archivu"). Musicalia: Časopis Českého muzea hudby. 2019, roč. 11, 1-2, s. 6-45. ISSN 1803-7828. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Rázu církevního a přitom provanuta duchem slovanským: recepce Křížkovského cyrilometodějské kantáty. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2019, roč. 12, 31. 12. 2019, s. 51-68. ISSN 1803-411X. info

26. 11. 2021


Životopis: Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. (učo 52314), verze: čeština(1), změněno: 26. 11. 2021 17:51, M. Zapletal