ARTAVTBP21 Basics of documentary filmmaking

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Kristína Pupáková (lecturer)
MgA. Kristína Pupáková (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Contact Person: MgA. Mikuláš Odehnal
Timetable
Tue 8:05–8:50 D1
 • Timetable of Seminar Groups:
ARTAVTBP21/A: Tue 8:55–9:40 D1, K. Pupáková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je seznámit posluchače se základy tvorby dokumentu. Pokusíme se o definici a specifikaci výrazových prostředků a možností filmové řeči dokumentárního díla a o vymezení hranic jednotlivých žánrů v oblasti dokumentární tvorby (portrét, autoportrét, deník, anketa, fejeton, reportáž, sportovní film). Poukážeme na rozdíly filmové řeči publicistiky a dokumentu. Zaměříme se i na práci se zdroji a s respondentem. Posluchači se seznámí se všemi etapami vzniku dokumentárního díla – s klíčovými fázemi procesu koncepčního dramaturgického myšlení při formování námětu a tématu díla a také s metodami realizace, s jejich možnostmi a limity. Součástí semináře budou projekce ukázek z děl uznávaných dokumentaristů, na kterých se budeme snažit nejen demonstrovat netradiční přístupy k tématu, ale i vývoj dokumentární tvorby, tvůrčí dokumentaristické postupy, vztah dokumentu a dobového kontextu či investigaci v rámci dokumentárního žánru.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do dokumentárního filmu, definice pojmu, etika
 • 2. Pozorovat/rekostruovat, vertov vs. Flaherty
 • 3. Poezie versus sociální dokument, ivens vs. Vigo
 • 4. Podoby zvukového dokumentu, užití komentáře, lehovec
 • 5. Free cinema, kouzlo synchronního zvuku. Wiseman
 • 6. Příběh v dokumentárním filmu, situace, tříaktová struktura
 • 7. Portrét vs. Medailon
 • 8. Vědecký film, painlevé 9. Režisér jako postava v dokumentárním filmu
 • 10. Found – footage, práce s archívním materiálem
 • 11. Sportovní film
 • 12. Specifické podoby dokumentu – performativní modus
 • 13. Dokumentaristická etika
Literature
  required literature
 • Nichols, B. Úvod do dokumentárního filmu. Praha, 2010. info
 • GAUTHIER, G. Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha, AMU, 2004. info
 • ADLER, R. Cesta k filmovému dokumentu. Praha, FAMU, 2001. info
  recommended literature
 • MAGÁL, S. Vývoj teórií dokumentárneho filmu. Bratislava: VŠMU, 1990.
 • ŠPÁTA, J. Perspektivy dokumentárního filmu a jeho výuky na přelomu století. Profesorská přednáška. 2001.
 • FLAHERTY, R. Materiály k dějinám dokumentárního filmu. Praha, 1969. info
Teaching methods (in Czech)
teoretická příprava, praktická cvičení, analýza
Assessment methods (in Czech)
odevzdání písemné analýzy vybraného snímku
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/ARTAVTBP21