UBKCJLBP10 Basic Concepts of Poetics

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
2/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
each odd Monday 13:05–14:40 M10
 • Timetable of Seminar Groups:
UBKCJLBP10/A: Mon 9:45–11:20 M13, M. Tichý
Prerequisites
TYP_STUDIA ( B )
--
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The class is focused on basic concepts of poetics which are necessary for further literary studies in the programme; the accent is given on the ability to describe and analyse a literary text.
Learning outcomes
The student will be able to:
- define basic concepts of poetics;
- analyse verse rhythm;
- analyse specific poetic devices;
- define specifics of literary work construction;
- describe the form of a literary work.
Syllabus
 • 1. Literary text 2. Versology I (rhythm, verse) 3. Versology II (foot) 4. Versology III (stanza, rhyme) 5. Literary stylistics I (figures) 6. Literary stylistics II (tropes) 7. Semantic construction 8. Narratology I (history, narration, characters) 9. Narratology II (time, narrator) 10. Composition 11. Genres I 12. Genres II - typology 13. Repetition
Literature
  required literature
 • IBRAHIM, R, PLECHÁČ, P., ŘÍHA, J. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2014.
 • HODROVÁ, D. et al. ...na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20. století. Praha, 2001. info
 • Rimmon-Kenanová, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno, 2001. info
  recommended literature
 • ČERVENKA, M. Kapitoly o českém verši. Praha, 2006. info
 • CULLER, J. Krátký úvod do literární teorie. Brno, 2002. info
 • ČERVENKA, Miroslav, JANKOVIČ, Milan, KUBÍNOVÁ, Marie, LANGEROVÁ,. Pohledy zblízka. zvuk, význam, obraz. Praha, Torst, 2002. info
 • HAMAN, A. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany, 1999. info
  not specified
 • ŠIDÁK, P. Úvod do genologie. Praha: Akropolis, 2014
 • BÍLEK, P. A., HRABAL, J., KUBÍČEK, T. Naratologie. Praha: Dauphin, 2013. info
 • MÜLLER, R. ? ŠIDÁK, P. (eds.). Slovník novější literární teorie: glosář pojmů. Praha, 2012. info
 • KUBÍČEK, T. Vypravěč. Kategorie narativní analýzy. Brno, 2007. info
 • NÜNNING, A. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, 2006. info
 • MOCNÁ, D. - PETERKA, J. et al. Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl, 2004. info
 • CHVATÍK, K. Strukturální estetika. Praha : Victoria Publ., 1994. info
Teaching methods
theoretical lectures, analytical seminars
Assessment methods
Written test
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/UBKCJLBP10