UBKCU021 Czech - Polish literary relationships

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to familiarize students with the literary relationship between Poland and Czech republic. Key authors and their works as well as literary events will be discussed.
Syllabus
 • Historical development of Czech and Poland
  Czech and Polish literature
  Literature of the Czech-Polish borderland
  Mutual influences of Czech and Polish literature
Literature
  recommended literature
 • Poslední, P. Obtížná kontinuita. Dvojí recepce polské literatury z let 1945?1949. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. info
 • Kutnar, F. Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské. Martin Kučera (ed.). Praha: Karolinum, 2003. info
 • Pomian, K. Evropa a její národy: ve znamení jednoty a různosti. Praha: Mladá fronta, 2001. info
 • Poslední, P. Měřítka souvislostí. Česká a polská literární kultura po roce 1945. Praha: Euroslavica, 2000. info
 • Kadlec, J. Katoličtí exulanti čeští doby husitské. Praha: Zvon, 1990. info
 • Hošna, J. Přehled dějin starší české literatury. Praha: SPN, 1987. info
 • Šmahel, F. Idea národa v husitských Čechách. České Budějovice: Růže, 1971. info
 • Macůrek, Josef. Češi a Poláci v minulosti. Praha: ČSAV, 1967. info
 • Macůrek, Josef. Češi a Poláci v minulosti. Praha: ČSAV, 1964. info
 • Krejčí, K. Dějiny polské literatury. Praha: Československý spisovatel, 1953. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Active participation in the seminar (two absences are permitted), presentation of an essay.
The course is also listed under the following terms Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKCU021