UBKKB013 Documentary Systems

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
12/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Ondřej Fabián (lecturer)
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
Požadavky na studenta v průběhu semestru a kritéria pro hodnocení:
1) aktivní účast na cvičení (povolena absence ve dvou cvičeních);
2) úspěšné splnění zadaných praktických úkolů z oblasti tvorby a používání dokumentografických systémů. Zápočet musí student získat před zkouškou, do zahájení letního semestru;
3) úspěšné splnění zkoušky
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Aim of the course is to apprise students with the problems of bibliographical communication, including communicative formats and systems of national bibliographies. The students have to master the methodology, technology, selection and operation of documentographic systems. They also have to to master the creation of bibliographic databases, search strategies and techniques in selected systems during the exercises. It is possible to study this subject during the Erasmus-Sokrates project by a distant way but you need to discuss it with your teacher at ÚBK (Department of Czech Studies and Librarianship).
Syllabus
 • Documentography and funds
  Database centers
  Bibliography and its principles
  Communication in bibliography systems
  Database access
Literature
  required literature
 • 2.POKORNÝ, J.; SNÁŠEL, V.; HÚSEK, D. Dokumentografické informační systémy. Praha, 1998. info
 • 3.JURČACKOVÁ, Z. Organizácia poznania v dokumentovej komunikácii. Bratislava, 1996. info
 • 1.RUTTKAYOVÁ, K.; KÁBRT, J. Bibliografia. Bratislava, 1991. info
  recommended literature
 • Papík, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha, 2011. info
 • Foberová, Libuše. Dokumentografické systémy: studijní opora. Opava, 2009. info
 • Pokorný J., Snášel V., Húsek D. Dokumentograficé informační systémy. KU Praha, 1999. info
 • Melichar B. Textové informační systémy. ČVUT Praha, 1994. info
  not specified
 • Fabián, Ondřej. Elektronické informační zdroje. 2009. info
Teaching methods
Lecturing
Interactive lecture
Assessment methods
Grade
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
Criteria for passing the course: passing the course Identification of documents and successful fulfillment of the tasks given during the course. For examination the students are questioned about theoretical knowledge but also the details of literature they used, examples of professional training, etc. The test can be done on the basis of agreement with the teacher also at any time during the summer semester. The test is in the range of lectures content, with the emphasis on basic knowledge of the issue.
ActivityDifficulty [h]
Přednáška2
Seminář2
Summary4
The course is also listed under the following terms Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/UBKKB013